For at kunne tage stilling til en offentlig administration er det nødvendigt, at den almindelige borger ved, hvad der foregår. Hvis en lokaladministration lukker ned for informationer og debat, så skal den skiftes ud!

Kendetegnende for et despoti er netop, at befolkningen i almindelighed bliver forment viden. Man sender kun det ud til offentligheden, man ønsker de skal vide. Vi ser det f.eks. i Tyrkiet, at man strammer omkring debat og kritik. Man kan nu blive fængslet for at kritisere ledelsen. Demokrati i den sammenhæng er blot noget man taler om uden realitet.

Det vigtige i åbenhed og gennemskuelighed i en offentlig administration er bl.a., at alle laver fejl, det gælder også i en administration. Men det er vigtigt, at den enkelte står til ansvar for sine fejl. Hvis ikke fejlene bliver indrømmet og taget ansvar for, så udvikler det sig uhyre let til, at administrationen bliver korrumperet. En god bremseklods mod en korrumperet administration er, at journalister har mulighed for at få oplysninger med henblik på at offentliggøre det i dagspressen. Det betyder, at f.eks. en kommunal administration og ledelse hele tiden bliver kigget over skulderen, så de ved, at vi alle ser med. En lokaladministration, der lukker ned, vil automatisk blive betragtet som en korrumperet administration.
Bibeholdelsen af transparens i administrationen kræver administrativ åbenhed, og det kræver dygtige journalister, der også er kritiske. Ikke nødvendigvis negativ kritiske men observerende med en viden om det observerede. Derfor har vi brug for journalister, der ved, hvad de skal skrive og fortælle for at holde lokaladministrationen åben og gennemskuelig.

Journalisterne skal være dygtige til at skrive journal og ikke politisk journalistik. Hvis journalister begynder at skrive politisk, så er de allerede korrumperede, da de ikke længere giver befolkningen indblik i, hvad der i realiteten foregår. Det er også det der i moderne dansk hedder ”politisk spind”. Når man i politiske kredse er begyndt at give spind i stedet for reelle oplysninger, så er det en vej til at blive korrumperet. Man beslutter politisk, hvad befolkningen skal have at vide, hvilket ikke nødvendigvis er det, der ren faktisk foregår.

Derfor er opfordringen til journalister og befolkning, at man holder fast i kravet om åben debat, gennemskuelighed og ærlighed i kommunikationen. Hvis ikke transparensen bibeholdes, kan vi ikke tale om demokrati!

Fhv. højskoleforstander Jens Jørn Pedersen