Hen over foråret har Fredericia Kommune inddraget børn, unge, forældre, medarbejdere, foreninger og mange andre for at høre deres tanker om, hvad det gode fritidsliv for børn og unge egentlig er. Nu er der lavet et udkast til fritidspolitikken, som sendes i høring fredag.

Under overskriften ”Fritiden er fremtiden” sendes fritidspolitikken for børn og unge nu i høring, så børn, unge, forældre, medarbejdere, foreninger og andre interesserede kan læse Fredericia Kommunes bud på en politik, der sætter fokus på den frie tid, hvor børn og unge kan gøre, hvad de har lyst til.

Arkivfoto: Ole Steen Hansen (A) Foto: AVISEN

-I april og maj måned modtog vi en hel masse input, og disse input har været med til at forme udkastet til fritidspolitikken. Nu er vi enormt spændte på at høre, hvad folk tænker om politikken, og om der eventuelt er noget, der skal justeres. Vi skal have det bedst tænkelige grundlag for det videre arbejde med børn og unges fritid, så vi har brug for, at man byder ind med høringssvar, hvis man har kommentarer til politikken. Politikken er fundamentet, der skal bære og forme fremtidens fritid i Fredericia, og det er vigtigt, at vi er fælles om det, udtaler Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Politikken er bygget op omkring en vision, fire bærende principper samt fire tilgange til udviklingen af fritiden. Ambitionen med politikken er, at den skal gøre en forskel i hverdagen for det enkelte barn og den enkelte unge, og at den samtidig hjælper kommunen som samlet enhed med at tage nogle store skridt ind i fremtidens fritidsmuligheder.

Alle er velkomne til at indsende høringssvar via mail til bornogunge@fredericia.dk. Høringsperioden løber fra fredag d. 11. juni til søndag d. 15. august 2021.

Skriv en kommentar