Vejle scorer i år en plads som nr. 13 i Dansk Byggeris analyse af de mest erhvervs- og byggevenlige kommuner i 2017. Det er en fin fremgang fra den 25. plads, kommunen fik sidste år.

– Sidste år dykkede vi lidt, men nu er vi tilbage i toppen, og det er vi selvfølgelig yderst tilfredse med, siger borgmester Jens Ejner Christensen i en pressemeddelelse, der især glæder sig over, at Vejle ligger på en 1. plads, når det gælder dialogmøder.

– Vi har i de sidste år arbejdet ihærdigt på at blive en af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har en meget tæt dialog med vores virksomheder og uddannelser gennem vores Erhvervskontaktudvalg og Innovationsudvalg. Vi besøger rigtig mange virksomheder, og vi har et tæt samarbejde i en række netværk, bl.a. inden for Green Tech, socioøkonomiske virksomheder og fødevarer. Dertil kommer netværk med virksomheder i vores centerbyer.

– Det er også vores oplevelse, når vi ser på Vejles vækstbarometer og besøger vores virksomheder, at det går fantastisk godt for størstedelen af vores erhvervsliv. Mange af vores virksomheder udvider produktionen og ansætter flere medarbejdere, og vi sælger også erhvervsjord igen, understreger borgmesteren.

– Og rigtig mange tilflyttere og virksomheder vælger os til. Sidste år valgte 476 virksomheder at flytte deres aktiviteter til Vejle. Det kan kun betyde, at vi er i stand til at tilbyde dem gode vilkår, siger Jens Ejner Christensen.

Hurtig byggesag
Vejle er blevet lynhurtig til byggesager, selvom der er rigtig mange af dem. Analysen viser da også, at Vejle scorer højt, når det gælder hurtig sagsbehandlingstid, udlicitering på de tekniske områder, udbudspolitik, arbejdsgarantier, nye borgere, få ledige, nye ledige hurtigt i job, samarbejde mellem skoler og virksomheder og den laveste indkomstskat vest for Storebælt.

Noget af det, der trækker ned i analysen, er dækningsafgiften, selvom den er halveret til kun 4,250 promille.

Glæde over Trekantområdets høje placering
Borgmesteren glæder sig i øvrigt over, at Trekantområdets kommuner klarer sig rigtig flot i erhvervsanalysen.

– Billund scorer en flot 1. plads, og Vejen kommer ind på 2. pladsen. Det vidner om, at Trekantområdet – Danmarks produktionscentrum, er et meget attraktivt erhvervsområde, som tiltrækker både virksomheder og arbejdskraft, understreger borgmesteren.