Budgetmodellen for skoleområdet var for kort tid siden sendt i høring. I det udsendte budget stod der, at Frederiksodde Skole skulle afgive 5% af sin arbejdsstyrke til almenområdet. Dette på trods af, at selv med de 5% afgivet, ville Frederiksodde Skole stadig ligge over landsgennemsnittet på serviceniveau (hvilket i praksis betyder, at der er færre hænder pr. barn). Som altid, var der dog ingen tal opgivet fra kommunen, som man kunne forholde sig til.

I Den Demokratiske Borgerliste, var og er det os fortsat en gåde, hvordan man kan sige at skolen kunne fastholde samme serviceniveau med 7 ansatte mindre?! Hvis dette var blevet vedtaget, ville det utvivlsomt have medført negative konsekvenser for elevernes trivsel og læring samt et presset personale i forholdt til levering af skolens kerneydelse.

Heldigvis blev forslaget ikke vedtaget. Hvis man skulle sige noget positivt om budgetmodellen, i forhold til Frederiksodde skolen, så var det lige netop dette.

Frederiksodde Skole på Ullerupdalvej, er gennem årene vokset til en kæmpe afdeling, med elever der har det svært fagligt og socialt, og som af kommunen er henvist til en skole der kan yde speciel indsats i trygge, kendte og rummende rammer. I øjeblikket oplever vi, at eleverne har ingen- eller meget dårlige lokaler til rådighed til praktiske og kreative fag.

Ydermere findes der lokaler i kælderen, som ikke kan tilgås af fx kørestolsbrugerne. Lokalemangel på skolen er et kæmpe problem, og man har været nødsaget til at proppe flere og flere elever ind i klasser der før ville være blevet delt. Dette for at rumme de henviste børn.

Man har inddraget alle mødelokaler til klasselokaler, underviserne har ingen steder at gå hen med elever der har brug for en-til-en undervisning eller kunne forberede sig til timerne. De få, små rum de har, bliver brugt til enkeltmandsprojekter. Der er talrige eksempler på, at elever bliver undervist i fællesrum og på gangene.

Frederiksodde Skolen har for længst nået bristepunktet for elevantal, og dette har været italesat gennem flere år, hvor problemet kun har vokset sig større og større – og mere akut.

Onsdag d. 9 juni 2021 var der møde i Børne- og Skoleudvalget. 8. punkt på dagsorden var finansiering af midlertidige lokaleløsning for Frederiksodde Skole. Forvaltningen havde på forhånd udtaget og undersøgt 5 muligheder, i et forsøg på at afhjælpe den akutte pladsmangel – alle oplyst som værende ”midlertidige løsninger”. 2 af mulighederne var allerede fra start forkastet.

Men det kommer som en bombe, at udvalget har godkendt – at man ikke alene vælger at flytte en hel afdeling fra skolen, men at man også anføre at baggrunden er ”Dette for at udnytte synergien og potentialerne i at have specialpædagogiske kompetencer tæt på almenområdet”. Dette kan vi kun tolke som om, at udvalget har godkendt, at Frederiksodde Skole så alligevel skal afgive 5% af arbejdsstyrken – punktet som jo netop mødte stor modstand fra pædagoger, undervisere, forældre og skolebestyrelsen i det oprindelige forslag.

Frederiksodde Skole har ikke brug for flere midlertidige løsninger – og har da slet ikke brug for at splittes op, og skabe et kæmpe logistik scenarie, i forhold til børn der er meget lidt, eller slet ikke er mobile. Frederiksodde Skole har derimod brug for at tværfagligheden forbliver intakt og er samlet på ét sted, i lokaler der er tidsvarende og hvor der er plads.

Den Demokratiske Borgerliste støtter ikke op om en ny folkeskole i Fredericia, vi anbefaler i stedet at man bygger en helt ny specialskole. Da Frederiksodde Skole i 2011 blev udskilt som specialskole, var mantraet fra Fredericia kommune, at indenfor få år vil skolen være så lille at den måske skulle lukke. Man regnede med at alle eleverne så var inkluderede i normalt regi.
Virkeligheden har vist sig en anden, og nu er der så mange elever at der er pladsmangel i alle afdelinger og der er intet som tyder på, at der kommer færre børn med psykiske såvel som fysiske funktionsnedsættelser til i fremtiden. Det er intet mindre end dybt kritisabelt, for en by som bryster sig af at være byen for alle.

På vegne af Den Demokratiske Borgerliste
Sune Nørgaard Jakobsen, Spidskandidat KV21
Stig Gerdes, Byrådskandidat KV21

Skriv en kommentar