Børnefamilier kan have meget forskellige behov for børnepasning. I Fredericia Kommune kan forældre vælge at passe egne børn hjemme i op til et år og modtage tilskud hertil.

– Ordningen opstod oprindeligt for at skabe plads i vores overfyldte daginstitutioner. Nu er presset på daginstitutionerne aftaget, men vi vil fortsat gerne give forældrene mulighed for at vælge lige netop det pasningstilbud, der passer bedst til den enkelte familie – især mens børnene er helt små, fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Ordningen benyttes typisk i forlængelse af forældrenes barselsorlov, så barnet får en længere periode sammen med forældrene. Ordningen kan benyttes fra barnet er 24 uger og til det skal starte i skole – dog højst i en periode på 12 måneder.

– Der kan være mange grunde til, at man som familie vælger ordningen om at modtage tilskud for at passe sine egne børn hjemme i en længere eller kortere periode. Jeg er derfor glad for, at ordninger fortsætter på de gældende vilkår. For det betyder, at vi fastholder et tilskudsbeløb, som gør det muligt for de fleste – og ikke kun de mest velstillede – at gøre brug af ordningen, fortæller Cecilie Roed Schultz, næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

Alle forældre, der ønsker at benytte ordningen, er i kontakt med Sundhedsplejen omkring familiens forhold, inden deres ansøgning godkendes. På den måde sikrer man, at familien lever op til en række kriterier, der skal sikre barnets trivsel og udvikling.

– Fredericia Kommune har en bred vifte af pasningstilbud og forskellige modulordninger i daginstitutionerne. Og det skal vi blive ved med at have. Jeg er derfor glad for, at ordningen omkring pasning af egne børn fortsætter og kan supplere den pallette af pasningstilbud, som tilbydes ved daginstitutioner og dagplejere. For børnefamilier har forskellige behov og præferencer, fortæller Pernelle Jensen, medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Gennem årene er antallet af brugere af ordningen steget stødt, og det tyder på, at forældrene værdsætter at have valgmuligheder, når det kommer til pasning af børnene.

– Fredericia er en by for alle, og med de mange former for pasning man kan vælge her, gør det kommunen attraktiv at bo i – både for de familier, der bor her i forvejen, men også i forhold til at tiltrække nye børnefamilier, som i en periode har lyst til et alternativ til daginstitution og dagpleje, fortæller Inger Nielsen, medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Ordningen stod til at udløbe pr. 31.12.2021, men Børne- og Skoleudvalget har vedtaget, at ordningen fortsætter som hidtil.

Skriv en kommentar