Siden valget i 2013 har Erhvervskontaktudvalget, bestående af Kurt Halling, Ole Steen Hansen og formand Pernelle Jensen, i samarbejde med Fredericia Shopping, Fredericia Erhvervsforening, Fredericia Håndværkerforening, Taulov Transportcenter samt Videnparken arbejdet på at udvikle en ny organisering af erhvervssamarbejdet i kommunen. I går vedtog Fredericia byråd så den nye model for erhvervssamarbejde, der skaber en slagkraftig organisation, som skal være en drivende kraft i erhvervsudviklingen i kommunen.

”Vi har igennem det seneste år besøgt andre kommuners erhvervsforeninger og virksomheder her i kommunen for at få inspiration til at skabe Danmarks bedste erhvervsforening. Jeg er både stolt og glad over, at det første skridt er taget til at skabe en ny organisation med ressourcer og kompetence til at skabe vækst i Fredericia”, siger Pernelle Jensen, formand for Erhvervskontaktudvalget.
Målet har fra starten været at samle hele Fredericias erhvervsliv i Business Fredericia for at sikre et bredt og velfungerende samarbejde.

”En ny stærk forening, som dækker erhvervslivet helt bredt og skaber godt netværk på tværs af brancher og medlemmernes størrelse er det, som vi nu sammen søsætter.  Vi glæder os til et stærkt og for alle parter frugtbart samarbejde”, siger formand for Fredericia Håndværkerforening Michael Kristensen. Den glæde deler formand for Taulov Transportcenter, Jakob Manori:
”Fredericia Kommune med Pernelle Jensen i front har gjort et rigtig flot stykke arbejde for at skabe en professionel og handlekraftig erhvervsorganisation i Fredericia. Konstruktionen af Business Fredericia understøtter vores ønske om, at kommunen og erhvervslivet går sammen om at skabe vækst og udvikling – med en bestyrelse, hvor der er plads til både lokal involvering af erhvervsforeninger, og kræfter udefra som kan inspirere os.”
Formand for Fredericia Erhvervsforening, Michael Sønderskov, som også har deltaget i arbejdet siger:

”Vi er i erhvervsforeningerne særdeles tilfredse med, at Business Fredericia bliver en realitet. Ved at slå vores ressourcer sammen og samarbejde tæt med kommunen, kan vi sikre rigtig gode vilkår for erhvervslivet i Fredericia.”

Christian Jungmark, formand for Fredericia Shopping, siger om det nye samarbejde:
”Fredericia Shopping har i 2014 gennemgået en rivende udvikling og opbakning fra byens detailhandel. En udvikling, vi glæder os til at videreføre i det nye samarbejde, og som igen vil understrege, at sammen er vi bare endnu stærkere. Både på tværs af brancher og foreninger, men også i tæt dialog med Fredericia Kommune og det politiske bagland. Kendetegnende for os alle er jo, at vi VIL Fredericia! Med det nye samarbejde er der potentiale til at samle hele Fredericias erhvervsliv uanset brancher og være del af et stærkt netværk til gavn for alle – og den succes vil Fredericia Shopping også gerne bidrage til.”

Borgmester Jacob Bjerregaard og Erhvervskontaktudvalgsformand Pernelle Jensen indtræder i bestyrelsen, sammen med repræsentanter fra de fire erhvervsforeninger og en repræsentant fra hotel-, restaurant- og konferencevirksomhederne i kommunen. Derudover kommer to til seks supplerende medlemmer og kommunaldirektøren, der fungerer som observatør.

”Vi vil udvikling og vækst her i Fredericia, og et tæt og effektivt samarbejde med erhvervslivet er nøglen til det. Derfor er det fantastisk, at vi nu har samlet alle gode kræfter i byen bag den dagsorden”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Til at betjene organisationen og understøtte erhvervslivet og erhvervsudviklingen oprettes et erhvervssekretariat med en erhvervsdirektør i spidsen. Business Fredericia holder stiftende generalforsamling i løbet af januar 2015.

(Foto: Ole Olsen )