Borgmester Jacob Bjerregaard foreslår at ansætte nye medarbejdere på velfærdsområdet for 22 mio. kr. Samtidig betyder et flot anlægsniveau, at der investeres i Sundhedshus, nye plejeboliger, byfornyelse, infrastruktur samt skoler og daginstitutioner

Det er en tilfreds borgmester Jacob Bjerregaard, der kan offentliggøre sit forslag til Fredericias Kommunes budget for næste år. Efter tre år med bred enighed om kommunens budgetter er økonomien blevet væsentligt forbedret. Råderummet kunne i princippet bruges på skattelettelser, men borgmesteren går målrettet efter at investere i øget velfærd.

”Vi har med en offensiv erhvervs- og bosætningspolitik skabt vækst i kommunen. Vi har tiltrukket nye virksomheder og borgere, så skattegrundlaget er øget. Dermed er kommunens indtægter steget, og vi har nu et råderum, som jeg foreslår, at vi bruger på et permanent løft af kvaliteten i vores velfærd”, siger Jacob Bjerregaard.

Det største velfærdsløft kommer Fredericias børn og unge til gode. Samlet vil borgmesteren ansætte 30-35 nye lærere og pædagoger i folkeskolen, dagsinstitutionerne og fritidsområdet. Forligspartierne skal forhandle om den endelige fordeling af de 14 mio. kr., der er afsat.
Udover flere pædagoger og lærere foreslår borgmesteren, at arbejdet med at forbedre de fysiske rammer i daginstitutioner og folkeskoler fortsætter med en investering på 25 mio. kr. i energirenovering og indeklima.

Budgetforslaget giver også et velfærdsløft for de ældre, udsatte og unge på kanten.
”Jeg har en række konkrete forslag, der skal forbedre livet for kommunens ældre og udsatte borgere. Jeg forslår blandt andet, at vi afsætter flere ressourcer til nye medarbejdere på plejeområdet samt en opnormering af det pædagogiske personale på bostederne”, siger Jacob Bjerregaard.

I sidste års budget besluttede byrådet at sætte et analysearbejde af det fremtidige behov for plejeboliger i gang. Analysen, som byrådet nu har fået indsigt i, viser, at der er behov for 10 ekstra plejeboliger på kort sigt. Jacob Bjerregaard har afsat 4,8 mio. kr. til finansiering af byggeriet af de 10 nye plejeboliger i 2018 og 4,5 mio. kr. årligt til nye medarbejdere.

For at være på forkant med de mange nye opgaver på sundhedsområdet foreslår Jacob Bjerregaard, at der bliver oprettet en sygeplejeklinik på Sundhedshuset i 2018. Klinikken skal arbejde tæt sammen med relevante parter fra Sygehus Lillebælt, almen praksis, apotek, genoptrænings- og hjælpemiddelområdet, så borgerne oplever tæt koordinering og trygge rammer, når de har brug for hjælp fra kommunens sygeplejersker.

I borgmesterens budgetforslag er der også lagt op til at styrke arbejdsmarkedsindsatsen med 5 mio. kr. Der skal investeres i de ledige med fokus på efteruddannelse og det gode liv. Sagerne skal afklares hurtigere, og der skal være værdige tilbud til de borgere, som på grund af sygdom og handicap er meget langt fra arbejdsmarkedet.