Kommunerne i Middelfart og Kolding er de mest erhvervsvenlige i Trekantområdet. Det viser Dansk Industris landsdækkende undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2014. Sidste år lå Middelfart og Kolding blandt de ti bedste, men begge kommuner er dog i år faldet ud af top ti. Middelfart, som sidste år indtog niendepladsen, ligger nu på en 11. plads, og Kolding Kommune er gået fra en tiendeplads til en plads som nummer 23.

I Kolding Kommune er det især kommunens sagsbehandling og niveauet af skatter, afgifter og gebyrer, som virksomhederne giver udtryk for, at kommunen bør arbejde på at forbedre.

– Jeg håber, at Kolding vil forsøge at blive bedre i deres sagsbehandling, så virksomhederne ikke skal bøvle med unødigt bureaukrati. Jeg er sikker på, at det vil gøre en mærkbar forskel, siger DI Trekantområdets formand, Jacob Madsen.

– Kolding og de øvrige kommuner i Trekantområdet er fortsat dyre kommuner at drive virksomhed i, og de opkræver alle dækningsafgift. Vi er selvfølgelig glade for, at de alle har sat dækningsafgiften ned i 2014, men det påvirker stadig virksomhedernes konkurrencevene negativt, og i DI Trekantområdet anbefaler vi derfor, at kommunerne afskaffer afgiften, siger Jacob Madsen.

Vejle Kommune ligger nummer 42 og er faldet med seks pladser sammenlignet med sidste år.
Kommunen går frem inden for kategorierne ’infrastruktur og transport’, hvor kommunen er gået 15 pladser frem, og inden for ’Brug af private leverandører’, hvor kommunen er gået 13 pladser frem. Til gengæld angiver virksomhederne, at de er utilfredse med skatter, afgifter og gebyrer og med den kommunale sagsbehandling.

– Det er flot, at Vejle har formået at sætte flere opgaver ud i fri konkurrence. Men det ærgrer mig, at kommunen ikke har arbejdet tilstrækkeligt på at forbedre sagsbehandlingen. Det har stor betydning for virksomhederne, at det går glat, når de skal have behandlet eksempelvis byggesager, siger Jacob Madsen.

Fredericia Kommune er faldet med 19 pladser og ligger nu på en 78. plads. Den laveste placering er inden for kommunal sagsbehandling, hvor kommunen ligger nummer 93. Nogle af de bedste placeringer, som kommunen opnår, er inden for infrastruktur og transport, hvor den ligger nummer 51 og i vurderingen af brugen af private leverandører, hvor kommunen ligger nummer 66.

Se alle resultaterne fra Lokalt Erhvervsklima 2014 her: http://di.dk/le14/Pages/forsiden.aspx

(Kilde: DI )(Arkivfoto)