Det er nemt at vaske bil og havemøbler ved regnvandsristen på vejen – men det er en rigtig dårlig idé, for ofte løber vandet ud i det nærmeste vandløb, søer og grønne områder for til sidst at ende i havet.

Det er desværre langt fra alle grundejere, der ved, at spildevand ikke må hældes i risten på vejen. Derfor søsætter Fredericia Kommune, Fredericia Spildevand og Energi A/S kampagnen ”Hjælp Fisken” i maj og juni, der kommer med gode råd til, hvordan du håndterer spildevand på den rigtige måde.

Elever: Sådan passer du på fisken!

”Mindst en gang om året finder vi døde fisk i vandløbene, og det skyldes højst sandsynligvis, at der er udledt kemikalier i vandløbet, som er giftig for både fisk og insekter”, siger Fredericia Kommunes vandløbsbiolog Kristiina Mardi i en pressemeddelelse.

Fredericia Kommune har allieret sig med elever fra Ullerup Bæk Skolen i Fredericia. Som en del af undervisningen skal eleverne fra 4.a og deres lærer arbejde med at udbrede viden i lokalområdet om, hvordan man passer på fisk i de nærliggende vandløb. De skal bl.a. fortælle om kampagnen til deres skolefest og en event i Det Grønne Rum i løbet af maj måned.

Ikke al vand fører til renseanlægget
I Fredericia Kommune løber regnvandet via vejristene og ned i en særskilt regnvandsledning eller en fælles kloakledning. Vandet i den fælles kloakledning havner i renseanlægget sammen med det øvrige spildevand fra boliger og virksomheder, hvor det bliver renset og ledt ud i havet på 25 meters dybde. Vandet i regnvandsledningen kan være overfladevand fra veje, tage, pladser og lign. Det bliver ledt direkte ud i den nærmeste å, kyst eller hav.

”Det er ikke al vand, der havner i renseanlægget, før det bliver ledt ud i havet. Vi håber derfor, at vi med kampagnen kan bidrage til en bedre forståelse af, hvordan du bedst muligt håndterer spildevand, så du ikke skader dyrene og miljøet”, siger Lisbeth Henriksen, afdelingsleder for ledningsdriften i Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Læs mere om kampagnen ”Hjælp fisken” og se kampagnefilmen ”Eventyret om fisken, bækken og regnvandskloakken” på www.fredericia.dk/hjælpfisken