”Vi har i et stykke tid kørt med en overkapacitet på børneområdet i Fjordbakke- og Ullerup Bæk-distrikterne. Alene i Ullerup Bæk-distriktet er der registreret et fald i antallet af børn i alderen 0-5 år på mellem 80 og 90 børn. Og det er klart, at vi på den baggrund vurderer forskellige muligheder for at få antallet af børn til at passe med de lokalefaciliteter, vi stiller til rådighed”, udtaler Susanne Eilersen, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og fortsætter:

”Forskellige scenarier er blevet drøftet, såsom at lukke stuer ned på institutioner, hvor børnetallet er faldet markant, og evt. sammenlægning af institutioner, hvor det kan give god mening”.

Drøftelser om mulige ændringer, hvad angår kapaciteten på børneområdet, fortsætter de kommende måneder. Med i disse overvejelser er også, at børnetallet – i henhold til fremtidsprognoser – ikke bliver ved med at falde. Og det kan være den faktor, der gør, at der ikke kommer til at ske ændringer – eller kun små ændringer.
 
”Jeg håber, at medierne vil respektere, at vi ikke kan melde yderligere ud under vores drøftelser, men at vi nok skal orientere dem, når og hvis der bliver truffet konkrete beslutninger om ændringer på institutionsområdet. Evt. ændringer vil naturligvis først ske efter at være blevet drøftet med forældre og vores eget personale”, slutter Susanne Eilersen.