Jyllands Posten har den 2. januar 2015 et tillæg, hvoraf det tydeligt fremgår, at grøn vækst skaber job i kommunerne.

Desværre er det ikke Fredericia der bliver omtalt, det er vores nabokommune Middelfart. Opskriften er ikke svær, det handler om, at vedtage en strategi eller vision om, at byrådet vil grøn vækst gennem ESCO.

Jeg blev selv inspireret efter, at have deltaget i en temadag om emnet i Middelfart, da jeg sad i byrådet.

Desværre ville det tidligere byråd med Uffe Stiener Jensen, Socialdemokratrene og Peder Hvejsel. Venstre ikke være med og talte ESCO ned, derfor blev det ikke til noget i det tidligere byråd.

ESCO går kort fortalt ud på, at energirenovere og mange af de kommunale ejendomme træner til renovering og herunder også energirenovering. Hvor investeringen betales af besparelserne på energien, ellers træder en garantiaftale ind og dækker. Læs mere på Middelfart Kommunes hjemmeside eller energistyrelsen.

Middelfart Kommune har udover renovering, besparelser på energi også tjent penge ved, at skabe jobs.

Citat:
”Vores beregninger viser, at hver gang vi energirenoverer for en million kroner, så skaber vi cirka halvanden årsjob til eksempelvis lokale håndværkere, lyder det fra teknik- og miljødirektøren i Middelfart Kommune Thorbjørn Sørensen”.

Det er lykkes Middelfart Kommune, at skabe vækst ved blandt andet at få ledig i gang. Det nyeste tiltag omkring grøn vækst i Middelfart er en række tiltag for at skabe fokus på miljø og teknik både hos virksomhederne og borgerne om energirenovering.

Det er nu otte år siden, at Middelfart Kommune vedtog en grøn strategi, en strategi der giver vækst i form af beskæftigelse til lokale håndværkere og byens borgere.

Derudover har det også betydet, at kommunen har fået flere samarbejdspartnere.

Fredericia Byråd ønsker jo flere samarbejdspartnere og ifølge Fredericia Dagblad den 2. januar 2015 er der igen god plads i ordrebøgerne ved de lokale håndværksmestre. Byrådet har etableret et nyt tiltag i form af Buisness Fredericia, så kunne medlemmerne af Buisness Fredericia jo til en begyndelse starte med, at undersøge mulighederne for et ESCO samarbejde i Fredericia. I den forbindelse tænker jeg, at det heller ikke gør noget, hvis nogen nye samarbejdspartner etablerede sig her i byen.

Lad mig sluttelig blot nævne, at ledighedsprocenten i Middelfart er på tre i Fredericia cirka det dobbelte.

Dette kunne være mit bidrag til den vision Byrådet skal i gang med og mit ønske er blot, at Socialdemokraterne og Venstre er med på en grøn vækst.
Tænk om Fredericia Kommune blev lidt grønnere og skabe lokal beskæftigelse.

Inger Nielsen
Brovadvej 46
7000 Fredericia