Forslaget af stillet af Rolf Rosenberg, der skriver:

Den gensidige forsørgerpligt blev skabt i 1926. Tiderne har forandret sig. Alle regler om gensidig forsørgerpligt for førtidspensionister skal fjernes så disse kan leve et værdigt liv med kæreste/ægtefælle unden at man delvist eller helt mister sin indtægt

Loven om gensidig forsørgerpligt er forældet og burde fjernes. Man skal som syg ikke tvinges til enten at leve alene eller i ydmygelse ved at være økonomisk afhængig af sin partner.

En førtidspensionist som kæmper med sin sygdom 24/7 skal ikke også straffes yderligere ved at tvinge dem til at vælge kærligheden fra for at kunne overleve. Der er anslået ca. 730.000 Folke- og førtidspensionister, der i 2019 lever under disse uretfærdige vilkår. Til sammenligning er der anslået ca. 720.000 enlige på disse ydelser.
Loven blev ændret for kontanthjælpsmodtagere. Nu er turen kommet til førtidspensionisterne.

Fjern denne lov og giv pensionisterne et værdigt liv. Mange af de syge har ikke så mange år tilbage.

Det er uretfærdigt, at førtidspensionister og folkepensionister bliver straffet økonomisk, fordi de har en livsledsager, der arbejder. derfor af med gensidige forsørgerpligt, som betyder, at der sker træk i førtidspensionen, når den arbejdende part tjener over en vis beløbsstørrelse. Her fører selv meget helt almindelige lønninger til delvise tab af førtidspensionen.

Den gensidige forsørgerpligt blev skabt i 1926, da den skulle beskytte den hjemmegående hustru og børnene mod at manden brugte sin løn udenfor husstanden. Men i dag er den udtryk for et forældet og gammeldags syn på parforholdet, hvor kvinden skulle forsørges af sin mand. Når vi går ind i et parforhold i dag, forventer vi ikke at skulle forsørge den anden fra dag ét. Langt de færreste mener vel, det er rimeligt, at den ene part skal tigge den anden om økonomisk støtte til basale ting. Men sådan er det med gensidig forsørgerpligt! Det er uværdigt og skaber ulighed i et forhold.


Det er på tide, at vi skaber reel ligestilling, hvor hver mand (eller kvinde) har sin egen indtægt – og jo især, når man netop er blevet anerkendt for sit handicap, sin skade eller nedslidning. Her er man jo blevet kompenseret, fordi man midt i sit arbejdsliv, hvor man ville have tjent sin egen løn, er blevet ramt af en social anstændighed.
Derfor skal den gensidige forsørgerpligt væk for alle!

Er det så ikke frygteligt dyrt at afskaffe denne forsørgerpligt? Det kan vi ikke få oplyst til fulde. Det har heller ikke været muligt at beregne det 100%. Men det forlyder sig, at det faktisk IKKE er ret dyrt, når man samtidig kigger på de besparelser det vil give.
Fjerner man gensidig forsørgerpligt:

– Man kunne også forstille sig det ville hjælpe på den store boligmangel (billige lejligheder) til unge og enlige.

– Skal Udbetaling Danmark (UD) ikke bruge ressourcer på at lave beregninger flere gange årligt, for at få modregninger for ægtefælles/samboendes indkomst til at gå op. UD beregner og udbetaler på nuværende førtidspension, folkepension, boligsikring, som alle er indkomst- og samlivsberegnet.

– Skal kommuner ikke indhente lønsedler og beregne, hvad en ægtefælle kan få i kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse. På disse ydelser skal man være gift, før gensidig forsørgerpligt træder i kraft.

– Vil der komme flere skattekroner i kassen, da det igen ville kunne betale sig for den arbejdende partner at tage overarbejde, hvilket det ikke kan i dag, da enhver ekstra krone går til modregning i samlevers ydelse.

– Vil ensomheden falde. Mange ældre er ensomme, hvilket koster samfundet ca. 8 mia. hvert eneste år. Flere ældre kan blive længere i eget hjem. I dag tør ældre ikke risikere at blive betragtet som samboende, ved at have en ven de deler oplevelser, mad eller rejser med grundet forsørgerpligten. Man behøver nemlig ikke fysisk at bo sammen, for at være omfattet af den gensidige forsørgerpligt.

– Vil der blive frigjort penge, da der bliver færre fripladser, færre tillæg som enlig forsørger (børnepenge) og man undgår, at familier falder fra hinanden, når den ene mister sin indkomst helt eller delvist.

– Vil der blive færre enkeltydelser, da man så reelt ville kunne betale mange ekstra udgifter selv.
– Vil der opstå et større forbrug, hvilket vil skabe flere arbejdspladser. Samlever til en folke- eller førtidspensionist kan tage ekstra/overarbejde, uden dette skal modregnes i den ydelse, modparten får.

Er du enig med os? Støt vores kamp for at fjerne reglen om gensidig forsørgerpligt, ved at melde dig ind i vores Facebookgruppe:
Gensidig forsørgerpligt NEJ TAK

https://www.facebook.com/Klokken-814326898594119/

8 KOMMENTARER

 1. Jeg synes det er fair nok med Gensidige Forsøgerpligt, hvis beløbsgrænsen blev ændret til f.eks 3 x Kontanthjælpsatsen..

  Det kan ikke passe at hvis man har penge nok, at folk bare skal have ekstra penge fra fælleskassen af.. Det er kun fint at rige og velhavende folk, ikke bare også får en masse fra fælleskassen….

 2. Kurt Jørgensen rige og velhavende det er altså helt alm håndværker og alm arbejder ægtefolk der bliver ramt 🙁 og de er sku ikke rige 🙁

 3. Jeg er sygeplejerske og føler mig bestemt ikke rig og velhavende. Min mand fik sclerose i en alder af 31 år. Vi har to mindre børn.
  Aktuelt er hans førtidspension reduceret til omkring 10.000 kr før skat. Pga gensidig forsørgerpligt. Jo mere jeg arbejder for at kompensere for hans lave indtægt, jo mere modregnes han.

 4. Jeg er førtidspensionist, min samlever og jeg har 2 børn. Han har et godt arbejde, men pga den gensidige forsørgerpligt er det møgsvært at få det til at løbe rundt og hænge sammen økonomisk.
  Håber og beder til den bliver fjernet.

 5. Jeg var single, da jeg blev visiteret til førtidspension i 2013, hvilket jeg desværre er nødsaget til, at forblive min tid ud, da jeg ikke kan pålægge et andet selvstændig menneske, at skulle forsørge mig.
  Finder det nedværdigende, at staten fastholder, at syge borgere ikke har krav på ligeværdig behandling, som raske borgere.

 6. Førtidspensionister er også mennesker, ikke 2klasses mennesker. Når Folketinget har taget stilling, vil jeg stemme på det parti der vil afskaffe fælles forsørgerpligt, ved næste valg. I Kbh fattes boliger, en konsekvens af afskaffelsen vil være flereboliger.

 7. Læg mærke til, hvilke partier der vil afskaffe gensidig forsørgerpligten og stem på dem, ved næste valg. Førtidspensionister og pensionister, lad os stå sammen om, at få fjernet gensidig forsørgerpligt/ reelt enlig begrebet til næste valg, via at stemme på det/ de partier der vil afskaffe gensidig forsørgerpligten/ reelt enlig begrebet. Copy/paste dette budskab og spred det.

Skriv en kommentar