I dag faldt der dom i en sag, hvor et somalisk forældrepar fra Fredericia stod sigtet for at have tilskyndet til, at deres to døtre blev omskåret under en rejse til Afrika i sommeren 2015. Dommen lød på halvanden års fængsel til begge forældre, og moderen, der ikke er dansk statsborger, fik en betinget udvisning af Danmark.

Senioranklager Helle Iversen fra Sydøstjyllands Politi uddyber i en pressemeddelelse: ’Fredericia Kommune anmeldte sagen den 11. november 2015 på baggrund af en henvendelse fra døtrenes skole. De to piger, der på tidspunktet for omskæringen var otte og 15 år, blev herefter afhørt og undersøgt på retsmedicinsk institut i Odense. De konstaterede, at begge piger var blevet omskåret og herunder havde fået fjernet klitoris og dele af de små skamlæber. Dette kalder man i fagsprog også for en kategori 2-omskæring’.

Sagen mod forældrene skulle have været for retten i foråret 2016, men sagen blev udskudt, da en speciallæge i Vejle, som forældrene fik til at undersøge pigerne, erklærede, at de ikke var blevet omskåret. ’Vi forlagde derfor sagen for Retslægerådet, som udtalte, at pigerne havde fået foretaget en kategori 2-omskæring. Med den udtalelse fra Retslægerådet, der er det højeste faglige ekspertorgan i denne sammenhæng, var sagen klar til domsforhandling. Men desværre blev sagen udsat endnu engang, da en forsvarer i sagen blev syg. Derfor er vi nu nået frem til 10. april 2017, hvor den endelige dom så er faldet,’ understreger specialanklager Helle Iversen.

Retten i Kolding besluttede også, at forældrene skulle betale 25.000 kr. i erstatning til hver af døtrene.

Begge forældre ankede deres dommen.