Kristian og Annette Egersgård, og især deres patienter, kan se frem til en større klinik med udsigt over vandet, når de rykker ind i Fredericia Sundhedshus den 1. oktober.

”Som kommune får vi nye opgaver i fremtiden, og her spiller praksislægerne en vigtig rolle. Derfor er jeg glad for, at vi har fået Kristian med om bord, og der kommer forhåbentlig flere privat praktiserede læger til. Det er vigtigt for os, som kommune, at fremtidssikre sundhedshuset, så der er mange forskellige sundhedstilbud. Tilbud, der centrerer sig omkring borgernes sundhedsbehov, og ikke kun omkring kommunens sundhedstilbud”, siger Susanne Eilersen i en pressemeddelelse fra Fredericia Kommune, der er formand for Sundhedsudvalget.

Kristian Egersgård er sololæge og har i dag praksis i Kirkestræde. Men med flytningen til sundhedshuset får han mulighed for i større lokaler at åbne for tilgangen af nye patienter, hvilket er tiltrængt, da der er udfordringer med at få sig en ny læge i Fredericia for tiden.

”Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet med de andre aktører i sundhedshuset. Vi har fået mulighed for at flytte ind i nye lyse lokaler, hvor vi får mere plads og dermed meget bedre forhold for vores patienter. Adgangsforholdene bliver meget mere handicapvenlige og parkeringsforholdene optimale. Vi glæder os meget til at flytte ind i sundhedshuset til oktober, da det giver os nogle gode muligheder for at udvikle vores praksis til glæde for ikke mindst vores patienter”, siger privatpraktiserende læge Kristian Egersgård.

Frances O’Donovan, der er næstformand i Sundhedsudvalget glæder sig også meget til, at den første læge flytter ind i sundhedshuset.
”Det er et vigtigt skridt, at vi har indgået den første aftale og derved taget det første skridt i at skabe et fagligt stærkt miljø. Vi har allerede mange gode tilbud som blodprøvetagning, vagtlæge, rygestoptilbud, demensrådgivning og en privat fysioterapiklinik. I løbet af 2018 bliver sundhedshuset udbygget med flere private, kommunale, regionale og frivillige”, fortæller Frances O’Donovan, næstformand i Sundhedsudvalget.

Fredericia Kommune er i dialog med alle læger, der har vist interesse for at flytte ind i sundhedshuset.
”Vi er fortsat i god dialog med de privat praktiserende læger her i Fredericia, og efter sommerferien håber vi meget på at kunne indgå endnu flere aftaler. Vi har også fokus på, og er i god dialog med, en række andre private sundhedsaktører, der er interesseret i at flytte ind i sundhedshuset. Jeg ser frem til vores tværfaglige samarbejde i sundhedshuset og håber, at vi vil kunne indgå flere konkrete aftaler i sensommeren”, fortæller Annemarie Zacho-Broe, direktør for velfærd.