I dag har Fredericia 10 bybuslinjer og i alt 11 busser samt reservebusser. Disse busser dækker sammenlagt 38.310 køreplantimer. Da den nye buskontrakt løber fra 2023 og en periode på 10-12 år frem forventes et stigende behov for betjening af nye boligområder flere steder i kommunen, samt et øget behov for betjening af bymidten, i takt med udviklingen af Kanalbyen.

Miljø- og Teknikudvalgsformand, Christian Bro (A) fortæller i et interview om, at Fredericia Kommune skal se på den kollektiv trafik og i den forbindelse en fastlæggelse af køreplanstimer i nyt busudbud. Samtidig vil det også spille ind, hvilken bustype, man vil satse på.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at et fremtidigt øget behov for kollektiv trafik bør tænkes ind som en del af det kommende udbud, og at der derfor bør sigtes efter en løsning med 12 busser i stedet for de nuværende 11.

Skriv en kommentar