Fredericias børn og unge har en masse gode ideer og tænker mange skæve tanker. For at imødekomme og understøtte de særlige talenter på Fredericias folkeskoler, har kommunen indgået et samarbejde med Science Talenter i Sorø. Fredericia er dermed den første kommune i Danmark, hvor alle folkeskoler har modtaget den flotte certificering.

”De unge hjerner er fremtidens stjerner, og de kloge hjerner skal udfordres, så eleverne bliver så dygtige, som de kan. Jeg er derfor meget stolt og tilfreds med, at vi som den første kommune i Danmark har fået Science Talenters certifikat i Science og Talent for alle vores folkeskoler. Det viser, at det rykker, når vi sætter ekstra ind i forhold til en udfordring og en opgave, der skal løses”, siger Ole Steen Hansen i en pressemeddelelse, der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

At en skole bliver Science Talent certificeret betyder, at der er uddannet personale til at arbejde med talentudvikling, at der sættes gang i særlige talentaktiviteter inden for naturfagene, og at udvalgte elever deltager i forløb hos Science Talenter i Sorø. For at blive certificeret Science Talentskole skal skolerne dokumentere, at de lever op til Science Talenters krav.

Talenter skal spottes, udfordres og inspireres
Talentfulde børn og unge er ofte meget nysgerrige, videbegærlige og lærer hurtigt. Via uddannelsesforløbene og certificeringerne har skolerne nu større mulighed for at spotte – og efterfølgende udfordre og inspirere de talentfulde elever.

”Science Talenter arbejder for, at flere unge talenter oplever at blive udfordret i den daglige undervisning. Erfaringer fra forskningen viser, at talenters interesse for skolen og deres trivsel stiger, når de udfordres på et passende kognitivt niveau. Vi har stor respekt for det store arbejde, der bliver lagt lokalt for at inspirere og udfordre talentfulde elever inden for science”, fortæller Nynne Afzelius, talentchef ved Science Talenter.

I Fredericia er der lokale talentstrategier på alle folkeskoler, og en samlet strategi for talentudvikling på hele 0-18 års området er godt på vej. Science Talent certificeringen er et godt skridt på vejen til en styrket indsats for alle talentfulde børn og unge i Fredericia Kommune.

Fakta
Ullerup Bæk Skolen, Kirstinebjergskolen, Fjordbakkeskolen og Erritsø Fællesskole er alle blevet godkendt til at modtage Science Talenters certifikat i Science og Talent. Certificeringen inkluderer også de talentfulde elever, der går på Frederiksodde Skole.

Science talenter i Sorø er et center, der danner rammen om et inspirations-, lærings- og videnscenter for det naturfaglige fagområde.