Den 24. maj 2017 afsagde Retten i Helsingør dom i en sag mod et forældrepar, der har opholdt sig i Danmark siden 2014 som flygtninge fra Syrien sammen med deres børn.

Parret var blandt andet tiltalt for forsøg på tvangsægteskab efter straffelovens § 260, stk. 2. Et enigt domsmandsting fandt begge forældre skyldige og de blev idømt 1½ års ubetinget fængsel, og udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Senioranklager Bente Schnack i en pressemeddelelse:

– Jeg er meget tilfreds med, at domsmandsretten var enige med Anklagemyndigheden i, at forældrene under trusler om at slå hende ihjel, har forsøgt at tvinge deres dengang 13-15-årige datter til en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed. I Danmark bestemmer kvinder selv, hvem de vil dele deres liv med, og dommen sender et vigtigt signal til andre piger, der måtte befinde sig i en lignende situation – og til potentielle gerningspersoner.

Det er en af de første gange, at der i Danmark har været rejst tiltale og efterfølgende faldet en dom for forsøg på tvangsægteskab efter straffelovens § 260, stk. 2.

Dommen blev anket til frifindelse af begge de domfældte.