Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) investerer 80 procent af 1,8 milliarder, så Skærbækværket i fremtiden primært bruger træflis som brændsel. Det er omtrent 52.000 280.000 borgere i Trekantområdet, der får miljøvenlig og billigere fjernvarme fra 2017, hvor værket er planlagt til at være i drift.

”Målet er at sikre Trekantområdet stabil, miljøvenlig og prisbillig varme i fremtiden. En ombygning vil gøre fjernvarmen næsten CO2-neutralt og er et ambitiøst bidrag til grøn omstilling på lokalt, regionalt og nationalt plan. Samtidig med at borgerne får en årlig besparelse på varmeregningen, siger Leif Skov, bestyrelsesformand i TVIS.

Kraftværkerne er en vigtig del af Danmarks grønne omstilling. De danske kraftværker leverer fjernvarme til 3,4 mio. danskere og sikrer danskerne en stabil elforsyning, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Derfor bliver de bygget om fra fossile brændsler som kul og gas til biomasse for at levere et væsentligt bidrag til en fossilfri el- og varmeforsyning i Danmark.

”Ombygningen af Skærbækværket vil nedsætte den danske CO2-udledning med to procent, så jeg er rigtig glad for den aftale, som Trekantområdets kommuner har indgået med DONG Energy. Det er også vigtigt, at der er sørget for, at det foregår bæredygtigt, så der ikke blot bliver fældet regnskov til formålet, sagde Rasmus Helveg Petersen på sit besøg på Skærbækværket i går.

Projektet er det største af sin slags i DONG Energy og vil give arbejde til 6-700 i anlægsfasen foruden underleverandører og sikrer, at Skærbækværket forbliver en af regionens store arbejdspladser.

“Ombygningen af Skærbækværket betyder, at DONG Energy fra 2017 kan levere grøn fjernvarme til næsten 200.000 borgere i Trekantområdet og grøn el til resten af Danmark. Så det var en vigtig begivenhed for rigtig mange mennesker, da ministeren i dag tog det første spadestik i ombygningen,” siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.

Tæt på CO2-neutral varme

TVIS indkøber varmeproduktion fra overskudsvarme i industrien, fra affaldsforbrænding og Skærbækværket. Varmen fra Skærbækværket udgør 2/3 af fjernvarmeproduktionen, og med ombygningen opnås en CO2-reduktion på 85 procent, hvilket inkluderer bearbejdning og transport af biomassen.

-Det baner vejen for etablering af en ny stor grøn kraftvarmeproduktion i Trekantområdet, hvor miljøhensyn er i fokus, men samtidigt bliver varmeprisen billigere – årligt ca. 600 kr. pr. husstand – og forsyningssikkerheden styrkes med idriftsætning af flere produktionsanlæg med flere brændsler at vælge imellem, siger Hans Bjørn, direktør for TVIS.

(Foto: PR )