Da byrådet tidligere på året startede arbejdet med budget 2015-2018, var det med en bunden opgave: Der skulle findes besparelser for 80 mio. kr. for at bringe balance i budgettet. I dag præsenterede et enigt byråd deres fælles bud på, hvordan den opgave skal løses.

”Vi har forsøgt at fordele besparelserne så skånsomt som muligt, på tværs af områder, og vi har valgt at en tredjedel skal findes på ledelse, administration og færre eksterne konsulenter. Det er vigtigt, at vi få bragt balance i budgettet, så indtægter og udgifter hænger sammen”, siger Borgmester Jacob Bjerregaard.

En stor del af besparelserne er fundet på effektiviseringer i kommunen, og vil derfor ikke påvirke den service, som borgerne modtager. Et enigt byråd har valgt at friholde de mindste børn for besparelser, det vil sige dagplejere, vuggestuer og børnehave, mens resten af besparelserne er fordelt bredt på tværs af de kommunale serviceområder. Byrådet vedtog i foråret et fleksibelt ansættelsesstop, der sikrer så få afskedigelser som muligt.

Selvom byrådet har været nødsaget til at finde store besparelser, har det været vigtigt for de seks partier bag forliget at finde plads at investere i at tiltrække nye borgere, erhvervsdrivende og uddannelsesinstitutioner til byen.

”Vi bliver nødt til at få vendt udviklingen og tiltrække nye skatteborgere til byen, hvis vi skal blive ved med at have råd til velfærd. Derfor laver vi nogle strategiske indsatser, der kan gøre Fredericia mere attraktiv for tilflyttere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner”, siger Jacob Bjerregaard.

De strategiske indsatser omfatter blandet andet en massiv satsning på bosætning, erhverv og tiltrækning af udannelser. Der bliver også afsat penge til en engangsinvestering i Bridgewalking på Den Gamle Lillebæltsbro, der skal være med til at tiltrække flere turister og krydstogtskibe.

Budgetforslaget sendes i offentlig høring fra den 3. til den 16. september 2014 og byrådet inviterer til høringsmøde på Fredericia Rådhus den 8. september 2014 kl. 16-18.

”Jeg håber, at borgerne vil tage imod invitationen til at komme ned på rådhuset og diskutere, hvordan vi sammen skaber rammerne for Fredericia i de kommende år”, siger 1. Viceborgmester Susanne Eilersen.

Byrådet 1. behandler budgettet den 8. september og 2. behandler budgettet med eventuelle ændringer den 6. oktober, hvor det forventes endelig vedtaget. Høringssvar kan sendes digitalt på www.Fredericia.dk frem til tirsdag den 16. september 2014, kl. 24.00.