Mange børn og unge i og omkring Smidstrup har på et eller andet tidspunkt i deres liv været aktive spejdere og har i enten en kortere eller en længere periode stiftet bekendtskab med det spændende spejderliv. Mange forældre til børn og unge har også i gennem årene støttet rigtig godt op om spejderarbejdet, f.eks. ved at være ledere, arbejde i grupperådet eller hjælpe til når der skulle sælges lodsedler, julekalendere, indsamles effekter til loppemarked, laves julebasar og uddeles skraldeposer.

I år er det 50 år siden spejderne i Smidstrup blev etableret, da de d. 15. april 1964 officielt blev optaget som gruppe hos KFUM spejderne i Danmark. På opfordring af den daværende skolebestyrelse tog en gruppe lokale opfordringen alvorlig og fik i vinteren 1963/64 samlet nogle andre unge til en opstartende patrulje og i foråret 1964 var spejderne en realitet.

De første 5 år mødtes spejderne i Smidstrup Missionshus og i 1967 købte de et nedlagt husmandssted ved ”Æ Turn” på Klattrupvej 103. Efter mange timers frivilligt arbejde, private donationer og velvilje fra Smidstrup Sogn, kunne spejderne i juni 1969 indvie et ny-opført træhus på grunden – de første mange år helt uden el og sanitære forhold.

Allerede et år efter opstarten kunne Smidstrup Gruppen tilbyde drenge helt ned til 9 års alderen at blive spejdere, idet ulvearbejdet her blev startet op. Først fra 1969 var det muligt for pigerne at blive spejdere, idet KFUK spejderne startede op. Med dem kom der efter et par år et tambourkorps til, som også kom til at sætte sit præg på det lokale spejderarbejde i en årrække. Omkring 10 år senere i 1979 valgte gruppen at starte et lokalt samarbejde mellem KFUM og KFUK – mellem pigespejderne og drengespejderne, og den lokale afdeling af KFUK blev mere eller mindre nedlagt og et tættere samarbejde blev etableret i én samlet forening, sådan som den også kendes i dag.

For de mange involverede gennem årene har spejderlivet kastet et hav af gode opleveler af sig, både i et lokalt fællesskab og sammenhold, men også på de store korpslejre hvor børn og unge har oplevet fællesskabet med andre spejdere fra hele landet – ja fra hele verden.

Heldigvis er der i dag 50 år efter opstarten, stadig rigtig godt gang i spejderarbejdet hos Smidstrup Gruppen. Omkring 80 aktive medlemmer holder i dag til i spejderhytten på Klattrupvej og rummer børn og unge i alderen helt ned til 6 år. Det gamle udtryk ”en gang spejder – altid spejder” præger også stadig gruppen idet mange af de nuværende ledere selv har trådt deres første spejderskridt hos Smidstrup KFUM Spejdere.
Derfor synes et jubilæum at være en rigtig god anledning til at samles og fejre det sammen med de mange der i dag og gennem tiden har deltaget og støttet op om spejderarbejdet i Smidstrup.

Skulle der være nogen som ligger inde med gamle billeder eller spejderklenodier, så vil spejderne rigtig gerne opfordre alle til at medbringe disse på jubilæumsdagen – det samme gælder hvis nogen skulle ligge inde med en rigtig god spejderhistorie fra de sidste 50 år.

Jubilæet fejres lørdag d. 21. juni med åbent hus og starter fra kl. 14 med kaffe, spejderaktiviteter og hyggeligt samvær. Omkring kl. 18 serveres aftensmaden og dagen afsluttes med lejrbål kl. 20.

– Alle er velkomne til at deltage i løbet af dagen og i det omfang man har mulighed for og vi håber at se så mange som muligt til denne festlige begivenhed. Af hensyn til maden er tilmelding til aftensmaden dog nødvendig. Det foregår via SMS til Birgit Lange på mobil nr. 5056-9612, oplyser Dorthe Grønbæk på vegne af Grupperådet for Smidstrup KFUM spejdere.