Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i Fredericia har i dag besluttet en ny strategi for brug af virksomhedspraktikker i Fredericia. Baggrunden er en analyse af den hidtidige strategi, samt den positive udvikling på arbejdsmarkedet og efterspørgslen efter arbejdskraft i de lokale virksomheder. Målet er, at jobklare ledige kommer hurtigere i lønnet arbejde. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Udvalgsformand Marianne Thomsen (SF) siger: Vi har lagt vægt på en større differentiering, så borgere, der er jobparate og tæt på arbejdsmarkedet, får kortere praktikker og et konkret jobperspektiv. Borgere, der ikke er jobparate, skal tilbydes længere praktikker, der giver mulighed for udvikling og træning af jobrelevante kompetencer. Her er målet, at give borgerne fornyede muligheder for at opnå hel eller delvis tilknytning til arbejdsmarkedet

Næstformand i udvalget Turan Savas (S) fortsætter: Virksomhedspraktikker er et vigtigt redskab i bestræbelserne på at få især udsatte ledige inkluderet på arbejdsmarkedet. Det er meget vigtigt for os, at praktikker bliver brugt strategisk og effektivt. Hvis der er match mellem den enkelte ledige og virksomheden, gælder det om hurtigst muligt at få sadlet om til en lønnet ansættelse.

Udvalget forventer, at den nye strategi er med til at styrke indsatsen for at bringe virksomheder og borgere tættere sammen, så de på den måde kan skabe værdi for hinanden. Udvalget understreger, at praktik skal benyttes meget mere målrettet, og at der skal ske en inddragelse af medarbejderrepræsentanter på arbejdspladsen, så de konkrete eventuelle jobåbninger og jobperspektiver for borgere, der har manglende job som største udfordring, er drøftet inden en praktik iværksættes.

Pernelle Jensen (V) udtaler om den nye strategi: Jeg forventer fortsat, at Jobcentret har fuld fokus på at sikre virksomhederne i Fredericia den fornødne, kvalificerede arbejdskraft på en ikke bureaukratisk måde. Jeg glæder mig over, at de lokale virksomheder er med til at løfte indsatsen, til gavn for de ledige, der mangler det sidste for at bide sig fast på arbejdsmarkedet.

Udvalget er optaget af at skabe værdi for virksomheder og borgere, og en intelligent måde at sikre det på, er ved at give den enkelte ledige en mulighed for et lønnet arbejde og aflønne for den værdi, de tilfører virksomheden. Ikke alle borgere vil kunne arbejde på fuld tid, men enhver time med løn viser, at man tilfører værdi og det giver mod på tilværelsen og nye muligheder.

Som oplæg til udvikling af strategien, har forvaltningen allerede forsøgt sig med en ændring af praksis, og her viser det sig at borgere, som er klar til at arbejde, er 3-doblet, og at 35,3% er kommet i job efter en virksomhedspraktik. Sammenlignet med landsgennemsnittet er jobeffekten i Fredericia nu markant højere.