[the_ad_group id="9231" blog_id="9"]

Samtlige partier, der er valgt til Fredericia byråd, har skrevet under på en konstitueringsaftale gældende fra 2022-2025. Se her alle udvalgsposterne og de eksterne repræsentationer.

I forlængelse af Kommunalvalget den 16. november er der mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Nye Borgerlige, SF og Dansk Folkeparti indgået aftale om konstitueringen.

– Partierne ønsker et øget fokus på samarbejdet mellem forvaltningen og politikere, samt den gensidige respekt for hinadens roller og ansvarsområder. Byrådet godkender ansættelser af direktører, men forestår ikke yderligere ansættelser i den kommunale organisation, står der i aftaleteksten.

Politisk udvalgsstruktur

Borgmesterskabet inkluderer borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester som løbende holder møder med direktionen og forereder økonomiudvalgsmøderne.

Konstitueringspartierne har ønsket følgende udvalg:

[the_ad_group id="9228" blog_id="9"]
 • Økonomi- og erhvervsudvalget (9 medlemmer)
 • Børne- og skoleudvalget (5 medlemmer)
 • Unge- og uddannelsesudvalget (5 medlemmer)
 • Bosætnings- og turismeudvalget (5 medlemmer)
 • Kultur- og idrætsuvalget (5 medlemmer)
 • Teknisk udvalg (5 medlemmer)
 • Klima-, energi- og miljøudvalget (5 medlemmer)
 • Beskæftigelses- og sundhedsudvalget (5 medlemmer)
 • Senior- og socialudvalget (7 medlemmer)

Foruden ovenstående udvalg er der det første år i byrådsperioden nedsat to §17 stk. 4-udvalg:

 • Kultur Kasernen
 • Erhverv og beskæftigelse 

Det andet år i byrådsperioden:

 • Evaluering og udvalgsstruktur

Økonomiudvalget:

 • Formand: Steen Wrist (A)
 • Næstformand: Søren Larsen (A)
 • Cecilie Roed Schultz (Ø)
 • Christian Bro (A)
 • Ole Steen Hansen (A)
 • Tommy Rachlitz Nielsen (C)
 • Susanne Eilersen (O)
 • Peder Tind (V)
 • Pernelle Jensen (V)

Børne- og skoleudvalget:

 • Formand: Ole Steen Hansen (A)
 • Næstformand: Cecilie Roed Schultz (Ø)
 • Connie M. Jørgensen (F)
 • Pernelle Jensen (V)
 • Palle Dahl (O)

  Bosætnings- og turismeudvalget:
 • Formand: Susanne Eilersen (O)
 • Næstformand: John Nyborg (A)
 • Cecilie Roed Schultz (Ø)
 • Niels Martin Vind (V)
 • Christian Bro (A)

Kultur- og idrætsudvalget:

 • Formand: Peder Tind (V)
 • Næstformand: David Gulløv (A)
 • Karsten Byrgesen (D)
 • Bente Ankersen (A)
 • Turan Savas (A)

Teknisk udvalg:

 • Formand: Christian Bro (A)
 • Næstformand: Karsten Byrgesen (D)
 • David Gulløv (A)
 • Kenny Bruun Olsen (V)
 • Palle Dahl (O)

Klima-, energi og miljøudvalget:

 • Formand: Tommy Rachlitz Nielsen (C)
 • Næstformand: John Nyborg (A)
 • Cecilie Roed Schultz (Ø)
 • Turan Savas (A)
 • Kenny Bruun Olsen (V)

Beskæftigelses- og sundhedsudvalget:

 • Formand: Connie M. Jørgensen (F)
 • Næstformand: Turan Savas (A)
 • Kirsten Hassing Nielsen (C)
 • John Nyborg (A)
 • Louis Lindholm (V)

Unge- og udannelsesudvalget:

 • Formand: Pernelle Jensen (V)
 • Næstformand: Vibe Dyhrberg (A)
 • David Gulløv (A)
 • Ole Steen Hansen (A)
 • Palle Dahl (O)

Senior- og socialudvalget:

 • Formand: Søren Larsen (A)
 • Næstformand: Kirsten Hassing Nielsen (C)
 • Susanne Eilersen (O)
 • Cecilie Roed Schultz (Ø)
 • Bente Ankersen (A)
 • Vibe Dyhrberg (A)
 • Louis Lindholm (A)

Børne og unge-udvalget:

 • Formand: Bente Ankersen (A)
 • Næstformand: Kirsten Hassing Nielsen (C)

§17, stk. 4: Kultur Kasernen:

 • Formand: Turan Savas (A)
 • Næstformand: Niels Martin Vind (V)
 • Kirsten Vad Knudsen (B)
 • Øvrige medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra kultur- og idrætsudvalget.

§17, stk. 4: Erhverv og beskæftigelse:

Nedsættes af økonomi- og erhvervsudvalget.

§17, stk. 4: Evaluering af udvalgsstrukturen

 • Formand: Kirsten Hassing Nielsen (C)
 • Næstformand: Søren Larsen (A)
 • Niels Martin Vind (V)
 • Øvrige medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra økonomi- og erhvervsudvalget.

Ekstern repræsentation:

ADP:

 • Næstformand: Steen Wrist (A)
 • Bestyrelsesmedlem: Tommy Rachlitz Nielsen (C)

Fredericia Spildevand og Energi:

 • Formand: Christian Bro (A)
 • Næstformand: Turan Savas (A)
 • Cecilie Roed Schultz (Ø)
 • Kenny Bruun Olsen (V)
 • Nanna Nørholm (B)

MesseC:

 • Næstformand: Susanne Eilersen (O)
 • Bestyrelsesmedlem: Ole Steen Hansen (A)

TVIS:

 • John Nyborg (A)
 • Bente Ankersen (A)

Skærbæk Fiskerihavn:

 • Næstformand: Christian Bro (A)
 • Bestyrelsesformand: Niels Martin Vind (V)

Fredericia Fjernvarme:

 • Karsten Byrgesen (D)

FGU Trekanten:

 • Vibe Dyhrberg (A)

Fredericia Musical Teater:

 • David Gulløv (A)
 • Kenny Bruun Olsen (V)

Futura:

 • Henning Due Lorentzen (A)
 • Henning Hartmeyer (Ø)

Energinist:

 • John Nyborg (A)

Fredericia Gymnasium:

 • Cecilie Roed Schultz (Ø)

Social- og sundhedsskolen:

 • Søren Larsen (A)

Kanalbyen:

 • Næstformand: Steen Wrist (A)
 • Karsten Byrgesen (D)

Fælleskøkkenet Elbo I/S:

 • Cecilie Roed Schultz (Ø)

IBC Lillebælt:

 • Vibe Dyhrberg (A)

Motas:

 • Turan Savas (A)

Sydtrafik:

 • John Nyborg (A)

Vurderingsankenævnet:

 • Karsten Cortz (A)

Skatteankenævn:

 • Lone Thomhav (A)
 • Kirsten Vad Knudsen (B)

Beredskabskommisionen:

 • Steen Wrist (A)
 • Søren Larsen (A)

Ung Fredericia:

 • Cecilie Roed Schultz (Ø)

Business Fredericia:

 • Steen Wrist (A)
 • Niels Martin Vind (V)
[the_ad_group id="9224" blog_id="9"]