.c. og 7.d. fra Fjordbakkeskolen i Fredericia er blandt de 25 skoleklasser, der på landsplan delta- ger i ’Ungdomsværn’. Eleverne skal henover efteråret udforme en velgørende PR-kampagne – og indsamle penge – til fordel for de 15.000 anbragte børn og unge i Danmark.

’Ungdomsværn’ er skabt af hjælpeorganisationen Børnehjælpsdagen og koncept- og kommuni- kationsbureauet Fremtidsfabrik. Danske Bank er hovedsponsor. Ungdomsværn bliver integreret i skoleundervisningen over en periode på cirka to måneder – i et tæt samarbejde med lærerne.

”Ikke alle børn i Danmark har det nemt. 15.000 børn og unge bor uden deres forældre – de er anbragt på en institution eller hos en plejefamilie. Vi vil gerne sprede dette budskab til eleverne og engagere dem i at tage et socialt ansvar. Selvom man er ung, kan man godt hjælpe andre, der har brug for støtte”, fortæller projektleder Stine Enevold Valentin fra Børnehjælpsdagen.

Fokus på finansiel forståelse

Den første fase af ’Ungdomsværn’ omfatter en række workshops, som bliver afholdt af Børne- hjælpsdagen, Fremtidsfabrik og Danske Bank på alle tilmeldte skoler. Fjordbakkeskolen får besøg den 29. september. Her bliver de to 7. klasser klædt på med baggrundsviden om anbragte børn og introduceret til Danske Banks online læringsunivers, ’Control Your Money’, som skal i spil, når eleverne – fra uge 43 – begynder at udvikle indholdet af deres velgørende kampagne.

Konkret skal eleverne bruge ’Control Your Money’ til projekt- og økonomistyring af kampagnens forskellige elementer, for eksempel indsamlingsdelen. I et bredere perspektiv skal værktøjet være med til at øge elevernes finansielle forståelse, der kan gavne dem både i og uden for skolen.

”Som bank vil vi gerne tage et ansvar for at klæde de unge på om penge og privatøkonomi. Der- for udvikler vi løbende rådgivningskoncepter og undervisningsmateriale til børn og unge – deres lærere og forældre. Formålet er at styrke de unges viden om penge og dermed skabe grundlag for en sund økonomi i voksenlivet”, fortæller Søren Andersen, privatdirektør i Danske Bank Fredericia Afdeling.

Dyst mellem skoleklasserne

I løbet af oktober afvikler eleverne deres kampagne, som kan omfatte både visuel markedsføring (film, fotos, flyvers mv.) og konkrete indsamlingsaktiviteter, for eksempel velgørende løb, støtte- sange, talentshows, konkurrencer, loppemarkeder. Som et supplement hertil skal eleverne sælge specialfremstillede muleposer med et motiv, som er tegnet af anbragte børn.

De 25 skoleklasser, der deltager i ’Ungdomsværn’, dyster mod hinanden om at lave den mest in- novative kampagne – med den bedste omsætning. Vinderen bliver kåret sidst i november måned og modtager en pris på 10.000 kroner.

(Foto: PR )