Fredericia Byråd har som led i et demokrati fremstød oprettet en elektronisk forslagskasse. Her kan borgerne aflevere forslag til `servicetilpasning og effektiviseringer´ (læs: nedskæringer), da Kommunen i 2015 skal reducere budgettet med 75-80 mill. kr. Forslagene skal være indleveret senest 30. juni og vil indgå i Byrådets samlede stillingtagen til budget 2015. Der er vist ingen præmie for det bedste forslag 🙂

Hvorfor mangler der pludselig 75-80 mill. kr. i budgettet?

Der blev i efteråret 2013 vedtaget et budget for 2014 med overslag for de følgende år. Det ser ud til, at ikke engang budgettet for 2014 `holder´! Hvad går der galt. Skal der nye batterier i regnemaskinerne, eller har nogen forklaringen?

Tilbage til det demokratiske fremstød: For nogle år tilbage skulle man finde på et navn til et helt nyt plejehjem i Fredericia. Byrådet opfordrede, sikkert også som led i den demokratiske proces, borgerne til at komme med navneforslag, og der blev sågar udsat en præmie for det bedste. Borgerne lagde hovedet i blød og der kom mange fremragende forslag på bordet, det kunne man nemlig efterfølgende læse i Byrådets hoforgan.

Men efter fristen for indsendelse af forslag, blev det så meddelt, at Byrådet selv havde vedtaget, hvad plejehjemmet skulle hedde, nemlig Othello. Altså, borgerne kunne have sparet sig, der var dog vist nok en, der fik lidt ud af det, idet der blev trukket lod om den udsatte præmie!

Mit spørgsmål er derfor, om det der med forslag til budgettet bliver en lige så stor fuser, som det med forslag til navn til plejehjemmet! Får borgerne respons på de indsendte forslag, eller er det hele bare meningen, at Byrådet kan `legitimere´ sig lidt ved at sige, at der i budgetforslag for 2015 er `skelet til de mange forslag fra borgerne´?

Jeg er sikker på, at Fredericiaavisen ikke vil tage det ilde op, hvis Byrådet vil `overvinde´ sig selv og forklare sig i nærværende avis. Og dermed samtidig gøre et fremstød for at komme forskelsbehandling til livs!

Karl Ejner Jørgensen
Thygesminde Allè 120,1
7000 Fredericia