– Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Enhedslisten har været udfordret i budgetforhandlingerne. Vi er nok ikke kendte for at være det mest pragmatiske parti, og havde vi haft flertal alene, så havde budgettet også set noget anderledes ud, end det vi præsenterer i dag, sagde byrådsmedlem for Enhedslisten, Cecilie Roed Schultz, på dagens pressemøde og fortsætter:

– Når vi så har valgt at indgå budgetforlig med resten af byrådet, så har det været fordi, vi har fået lov til at sætte nogle markante fingeraftryk og generelt trække budgettet i den retning, som vi ønsker. Samtidig føler vi, at vi er blevet mødt med respekt og forståelse – nogle vil måske endda sige tålmodighed – i hele processen.

– I forhold til, at vi er under 5 % af byrådet, synes vi faktisk, vi har fået farvet budgettet ret meget. Havde vi ikke været et af forligspartierne, ville flere af de ting, vi havde opnået kompromis omkring, sandsynligvis være taget ud af forliget igen. Derfor er vi med.

– En af vores mærkesager var, at 0 til 6 års området skulle fredes. Det foreslog vi allerede i Børne- og Uddannelsesudvalget i foråret – og det er lykkedes. Og som det er blevet nævnt, var det heldigvis ikke engang svært at få igennem.

– På både fritidsområdet og skoleområdet har vi fået halveret den besparelse der var lagt op til.

– Ældreområdet kommer til at have lidt flere penge næste år, end de havde i år.

– Det suverænt største fingeraftryk vi har sat, er fem millioner til at renovere Ullerupbæk Skolen på Nørre Alle og Frederiksodde Skolen. Vore byrådsmedlem besøgte skolen så sent som i tirsdags – og der er ingen tvivl om, at det er nogle penge, der er hårdt tiltrængt, og at skolen har været overset i rigtig mange år.

– Et andet fingeraftryk jeg vil nævne, er en kvart million kroner til Det Bruunske Pakhus og Ungdommens Hus. Det er, i vore øjne, to meget vigtige kulturinstitutioner for byen.

– Men også retningen i den måde de 80 millioner skal findes, og den retning der er lagt for kommunen fremover er vi glade for. For SKAL der spares, så er det en god start, at finde 1/3 af pengene i kommunens bureaukrati – sådan så de 25 af millionerne findes på ledelsesniveau, administration, konsulenter osv.

– Vi er også glade for, at selv politikere bidrager til puljen – det er sjældent set.

– Ligeledes er det værd at bemærke, at der i aftaleteksten slås fast, at fremtidige indtægter i høj grad er bundet til at investere i velfærden. En ikke uvæsentlig detalje!

– Vi er glade for at Fredericia i årene, der kommer, ikke skal frygte for store og pludselige nedskæringer – det rammer altid, der hvor det gør mest ondt. Nu bliver budgettet realistisk, og det vil betyde tryghed og ro for os alle, slutter Cecilie Roed Schultz.