I forbindelse med at finansloven for 2015 blev vedtaget, har Fredericia Kommune fået 0,698 mio. kr. i 2015 og 1,395 mio. kr. i 2016 øremærket ekstra hjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. De ekstra penge betyder, at borgere i målgruppen bliver tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen.

Hjælpen vil blive givet efter en ”klippekort”-model, hvor borgeren kan vælge mellem at bruge den ekstra tid løbende til mindre aktiviteter, eller om de vil spare op og bruge tiden på hjælp, der tager længere tid.

I Socialudvalget er vi glade for, at vi på den måde kan yde vore svageste borgere en ekstra hjælp. Vi tror, at netop den gruppe af borgere vil have stor glæde af den ekstra indsats, da deres hverdag i høj grad er præget af en betydelig plejeindsats. På den her måde håber vi, at der kan bringes også lidt andre værdier ind i deres hverdag”, siger udvalgsformand Henning Due Lorentzen.

Den enkelte borger kan som udgangspunkt maksimalt spare tre timer op. Det er for at sikre, at timerne ikke hober sig op, og ikke bliver brugt efter hensigten. I ganske særlige tilfælde vil der kunne blive lavet aftaler om en større opsparing, hvis timerne skal bruges til noget helt konkret, der kan planlægges.

Klippekortet kan typisk bruges til:

  • ekstra tid til personlig pleje eller rengøring,
  • hjælp til madlavning,
  • indkøb (fx tøj- eller gaveindkøb) eller
  • ledsagelse.

Der kan komme andre ydelser på tale. Der vil dog være en begrænsning i forhold til at få ekstra hjælp til opgaver, som af hensyn til arbejdsmiljøet ikke bliver tilbudt i dag. Det gælder for eksempel vinduesvask og gardinvask, hvor man skal bruge en stige for at kunne løse opgaven.

Borgerne skal selv være med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til. Hvordan den ekstra hjælp skal gives, aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen, der kommer hos borgeren.

Ordningen med klippekortet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere træder i kraft lige inden sommerferien. De borgere, der vil få muligheden for at få de ekstra ydelser, får en direkte henvendelse fra deres leverandør.

Fakta

De borgere, der kan bruge tilbuddet, er borgere med behov for flere daglige besøg og med behov for hjælp til personlig pleje, påklædning, forflytning, toiletbesøg, psykisk støtte, ernæring og medicingivning.