Social- og Omsorgsudvalget holdt i dag et ekstraordinært møde for at finde løsninger på ventelisten på praktisk hjælp og ældrebolig, der på trods af flere tiltag er vokset gennem 2017. Allerede i maj måned besluttede byrådet at afsætte yderligere en halv million kr. i både 2017 og 2018 for at ansætte en ekstra visitator. På trods af ekstra ressourcer og en stor indsats hos medarbejderne i visitationen er der stadig ventetid på at få behandlet sin ansøgning om praktisk hjælp og ældrebolig. Derfor besluttede et enigt udvalg i dag at bede byrådet om en halv mio. kr. til en række tiltag, der skal nedbringe ventelisten. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

”Byrådet satte allerede i maj flere ressourcer af til opgaven, som desværre har vist sig at være større, end nogen havde kunnet forudse. Derfor har vi nu iværksat en række tiltag, der skal sikre endnu flere ressourcer til visitationen, som i forvejen knokler for at behandle de mange sager, der kommer ind. Helt konkret beder vi byrådet om flere midler til at ansætte en ekstra visitator hurtigst muligt”, siger Henning Due Lorentzen formand for Social- og Omsorgsudvalget.

Næstformand i Social- og Omsorgsudvalget Bente Ankersen er glad for, at et bredt udvalg bakker op om flere ressourcer til området.

”Vi kan selvfølgelig ikke være bekendt, at vores borgere skal vente i flere måneder på at få vurderet, om de kan få hjælp til for eksempel rengøring og tøjvask. Personalet har arbejdet hårdt og sikret, at alle sager om personlig pleje og akutte sager er blevet behandlet indenfor for de normale tidsfrister, men der er brug for flere hænder, hvis problemet skal løses,” siger Bente Ankersen.

Udover planerne om at ansætte endnu en visitator, som bringer det samlede antal op på 14 mod 12 sidste år, iværksætter udvalget en række tiltag, der skal give flere ressourcer til at gennemgå borgernes sager. Tiltagene tæller blandt andet en midlertidig ansættelse af en pensioneret visitator, omlægning af opgaver i visitationen, frivilligt overarbejde, samt fastholdelse af den reducerede telefontid.

”Vores førsteprioritet er, at borgerne får den hjælp, de har brug for. Derfor er jeg er glad for, at der er bred enighed i udvalget om at gøre noget ved ventelisten, og jeg håber meget, at et samlet byråd vil bakke om en ekstra bevilling”, siger medlem af Social- og Omsorgsudvalget Susanne Eilersen.

I starten af 2017 blev Ældresagen og Seniorrådet orienteret om ventelisten, og fredag mødtes Social- og Omsorgsudvalget igen med de to organisationer for at orientere om de nye tiltag.

”Vi er tilfredse med at Social- og Omsorgsudvalget tager situationen alvorligt og igen tilfører flere ressourcer. Vi har fokus på, at ventelisten bliver nedbragt hurtigst muligt, så Fredericias ældre ikke skal vente på at få afgjort, om de kan modtage hjælp”, siger Niels Hother Jakobsen, lokalformand i Ældresagen i Fredericia.

Hos Seniorrådet sætter formand Flemming Larsen pris på den løbende dialog med udvalget.

”Vi er glade for det gode samarbejde med udvalget. Vi er blevet orienteret løbende om situationen og sætter pris på, at der igen bliver sat ind med konkrete tiltag. Samtidig har vi kun ros til overs for den store indsats personalet har leveret”, siger Flemming Larsen

Social- og Omsorgsudvalget har bedt administrationen om faste orienteringer i den kommende tid, for at kunne følge situationen løbende.

”Vi tror på, at de nye tiltag vil være med til at få bund i sagerne, så borgerne igen kan få den hjælp, de har brug for. Vi kommer til at følge udviklingen meget nøje, så vi kan reagere, hvis de nye tiltag mod forventning ikke får bugt med ventetiden. Og vi vil selvfølgelig fortsætte med det gode samarbejde med Ældresagen og Seniorrådet,” siger medlem af Social- og Omsorgsudvalget Frances O´Donovan.

Med tilførslen af ekstra ressourcer på området kommer der bedre arbejdsbetingelser for personalet og det glæder medlem af udvalget Cecilie Roed Schultz.

”Vi er meget optagede af, at vi har fundet løsninger, der ikke presser personalet yderligere. De har i forvejen leveret en stor indsats og lagt ekstra timer for at hjælpe borgerne, og det er vigtigt med løsninger, der fastholder et godt arbejdsmiljø”, siger Cecilie Roed Schultz