Efter at AVISEN den 11. april kunne skrive om mulige habilitetsproblemer med blandt andet Lars Ejby Pedersen og koncernchef Kirsten Blæhr, har Lars Ejby Pedersen været meget vred på AVISEN. I stedet for gik han i Fredericia Dagblad med et notat, der efter vores omtale var blevet udarbejdet hurtigt, hvoraf det fremgår at kommunen ikke så noget problem med habiliteten.

På trods af en overskrift om at Lars Ejby Pedersen ikke havde nogle habiltetsproblemer, samt at han i artiklen blev citeret for at han nu betragtede sagen som afklaret, var det ikke en opfattelse, der blev delt af Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har overtaget tilsynet med kommunerne efter at Statsforvaltningen blev nedlagt. Dette tilsyn betyder også at de af egen drift kan gå ind i sager, hvilket de nu gør i Fredericia.

Allerede i marts måned kontaktede vi Ankestyrelsen, der bekræftede at man var opmærksomme på problemerne i Fredericia, også omkring habilitet. På daværende tidspunkt var man i gang med at vurdere de konklusioner, der var fremkommet på et pressemøde den 12. marts 2021. I går måtte Fredericia også på landkortet i Folketinget, da der blev rejst spørgsmål til ministeren omkring borgmestersagen.

Venstres Peder Tind hilser Ankestyrelsens beslutning om at gå ind i sagen om Lars Ejby Pedersen, der er gift med koncernchef Kirsten Blæhr, for velkommen. I går modtog byrådet en orientering fra den konstituerede kommunaldirektør, Camilla Nowak Kirkedal, omkring henvendelsen fra Ankestyrelsen, der er sket på baggrund af den medieomtale, der har været af spørgsmålet.

– På baggrund af advokatundersøgelsen skrev vi en mail den 15. marts til forvaltningen fordi vi var bekymret for om de byrådsmedlemmer som ligeledes er ansatte i forvaltningen sidder i de rigtige udvalg, herunder om man må sidde i Økonomiudvalget. Vi har haft en forventning om, at de selv har afklaret det juridiske i det forud for vores konstitueringer, men vil gerne nu være sikre på, at der ikke er flere habilitetsproblemer i byrådet. Vi tænker, at det er i alles interesse at få det undersøgt til bunds. Der bør ikke være tvivl om habiliteten i vores forvaltning, det skylder vi både borgerne og forvaltningens medarbejdere. Derfor hilser jeg naturligvis en uvildig vurdering velkommen, udtaler Peder Tind.

Søren Larsen, gruppeformand for socialdemokraterne, har også i Fredericia Dagblad kaldt spørgsmålene om habilitet for karaktermord. Også i dag fastholder han at der ikke er habilitetsproblemer:

– Socialdemokratiet har hele tiden fulgt den juridiske vejledning, både fra egne jurister og senest fra KL. Der er løbende blevet udarbejdet juridiske vejledninger under de seneste fire borgmestre – og de har alle peget i samme retning, nemlig at der ikke er habilitetsproblemer. Skulle Ankestyrelsen nå en anden konklusion, tager vi naturligvis dette til efterretning. Når Ankestyrelsen imidlertid samme konklusion, så er der nogen som har spildt en masse offentlige ressourcer på ingen ting. Men vi er helt trygge ved Ankestyrelsens vurdering også.

Uanset om Ankestyrelsen skulle nå frem til at Lars Ejby Pedersens ægteskab med koncernchef Kirsten Blæhr skulle være uden juridiske problemer, så mener Inger Nielsen fra Dansk Folkeparti, at socialdemokraterne roder rundt i det hele:

– Helt generelt, så synes jeg, at det er noget rod, som borgerne i Fredericia er vidner til nu, og jeg har flere gange sagt, at nogle forhold er for tætte. Der har også været for mange sager på det seneste, der vidner om, at vi skal have ryddet op, siger Inger Nielsen. Hun hentyder herunder til sagen om Ulleruphus, hvor Lars Ejby Pedersen også sidder i bestyrelsen. På trods af at der har været langvarige problemer med arbejdsmiljøet på Ulleruphus er Senior- og Handicapudvalget ikke blevet orienteret. Den sag har partifællen Susanne Eilersen taget op i udvalget, og Inger Nielsen mener det er godt hvis Ankestyrelsen kommer ind og belyser habilitetsproblemerne i Fredericia Kommune:

– Jeg synes, at det er en rigtig god ide, at Ankestyrelsen går ind i sagen omkring ægteparret Lars Ejby Pedersen og Kirsten Blæhr. Det er godt, at det er nogen, der ved noget om kommuner, men som ikke er kommunen selv. Jeg er glad for, at der kommer en ekstern undersøgelse af habilitetsspørgsmålet her. Jeg håber personligt på en anden løsning end den vores interne jurister er kommet frem til, fordi jeg har altid syntes, at det er betænkeligt med sådan en relation, selvom der er et led imellem, så er det praktisk talt umuligt med vandtætte skotter.

Søren Larsen (A) har påpeget at Lars Ejby Pedersen forlader de møder, hvor der skal tales om Familieafdelingen, men AVISEN kunne den 4. maj 2021 afsløre, at Kirsten Blæhr havde sendt en mail til kommunalpolitikerne i det udvalg, hun er underlagt, hvor hun kraftigt søgte om politisk opbakning mod en undersøgelse af hendes afdeling. Det vakte harme hos Inger Nielsen:

– De har begge haft mange sager, og det er problematisk, fordi når sager ruller, så kan det være svært at adskille privatliv og arbejdsliv. Der samles på for mange sager lige nu, og det kan ikke undgås, at man taler sammen i hjemmet, hvilket er uheldigt her. Nu ser jeg frem til Ankestyrelsens vurdering, og om de kommer frem til det samme som juristerne i kommunen. Det vil vi få at se. Men jeg vil gerne slå fast, en ting er jura en anden ting er moral.

Sune Nørgaard fra Den Demokratiske Borgerliste er tilfreds med at spørgsmålet bliver undersøgt af Ankestyrelsen, med opfordrer samtidig socialdemokraterne til at rydde op i deres partigruppe:

– Hvis socialdemokraterne undrer sig over hvorfor jeg ikke vil stemme på en socialdemokratisk borgmester, så er det blandt andet fordi, der er de her eksempler på at man kører helt til kanten eller ud over, samtidig med at man ikke ønsker at tage stilling til det moralske perspektiv. Det er ikke bare uheldigt, men direkte skræmmende for medarbejderne i Familieafdelingen, at de har en chef, hvis mand sidder i toppen af kransekagen hos et parti med absolut flertal i kommunen. Jeg er så træt af, at de ikke vil forholde sig til det i socialdemokratiet. Ingen i den afdeling tør røre sig, og den mail hun sender i forrige uge, viser med al tydelighed, hvordan de udøver magten internt. Det er skræmmende, siger Sune Nørgaard.

https://avisen.nu/koncernchefen-for-familieafdelingen-ville-have-politisk-opbakning/