Efter at Ankestyrelsen er gået ind i sagen om Lars Ejby Pedersens mulige inhabilitet omkring hans ægteskab med koncernchef Kirsten Blæhr, har Fredericia Kommune haft travlt med at rydde op. På trods af at man indledningsvist helt afviste, at der skulle være problemer, beder man nu Ankestyrelsen om hjælp.

Har man i Fredericia Kommune ansat ekstra chefer for at tilgodese nogle byrådsmedlemmers behov for at sidde i bestemte udvalg? Spørgsmålene kredser sig omkring især Lars Ejby Pedersen og hans hustru, der er koncernchef for Familieafdelingen. Kilder fortæller at der skulle være indgået en aftale med Kirsten Blæhr om hvem hun refererede til, da man indrettede den eksisterende koncernmodel. Skulle det forholde sig således at der laves særforanstaltninger på grund af inhabilitet, vækker det ikke begejstring hos viceborgmester Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti:

– Det kan under ingen omstændigheder have sin berettigelse at man i en kommune skal lave særlige foranstaltninger, bare fordi en byrådspolitiker vil sidde i bestemte udvalg. Hvis man er inhabil, så må man tage konsekvensen og gå. Det skal være således, at politikeren passer til organisationen og ikke omvendt, udtaler Susanne Eilersen.

Partikammerat til Ejby Pedersen og borgmester, Steen Wrist, forholder sig ikke til om organisationen skal tilpasse sig et socialdemokratisk medlem af byrådet. Heller ikke om hvorvidt det er problematisk, at medlemmet er gift med en koncernchef:

– Vi har undersøgt og vurderet, at den nuværende situation er indenfor reglerne. Det har vi også KLs ord for. Nu er det vigtigt, vi også får Ankestyrelsens samlede vurdering, derfor er det godt, at vi i tæt samarbejde med egne jurister og ekstern advokatbistand har sendt et uddybende svar. Jeg ser frem til, at vi hurtigst muligt får sagen fuldt belyst. Og så er jeg selvfølgelig optaget af, at vi sikrer den nødvendige viden og læring, så habilitetsreglerne også fremover er overholdt, udtaler Steen Wrist i en pressemeddelelse.

Fredericia Kommune og kommunernes interesseorganisation, KL, har forholdt sig til at der er et direktørniveau imellem fagchefen og kommunaldirektøren. Men spørgsmålet er dog om det overhovedet er nødvendigt, at der skal være en ekstra chef. I forbindelse med den fælles indsats for at få afklaret habilitetsproblemerne har kommunen og KL nu konstateret, at der er tilkommet nye spørgsmål:

– Ankestyrelsen har bedt om en redegørelse af den nuværende vurdering, men det er ingen hemmelighed, at der tidligere har været stor udskiftning i Fredericia på chef- og direktørniveau. Direktionen har her et ansvar for at sikre, at vi er organiseret, så der ingen tvivl er om habilitet i de politiske udvalg, både nu og i fremtiden. Der skal være klare linjer, derfor har jeg bedt om, at vi også får Ankestyrelsens vurdering bagudrettet fra en periode i Fredericia med uro og mange skift, siger konstitueret kommunaldirektør, Camilla Nowak, der iøvrigt selv var i samme afdeling som Kirsten Blæhr, før hun i januar erstattede Annemarie Zacho-Broe som kommunaldirektør, da denne pludselig og uventet blev hjemsendt.

Fredericia Kommune har nu svaret Ankestyrelsen på deres henvendelse vedrørende habilitetsproblemerne, der er fremkommet i kølvandet på at AVISEN den 11. april 2021 skrev om blandt andet Lars Ejby Pedersens habilitetssituation. I svaret gør man det klart, at der muligvis er mere at undersøge, da man selv beder om vejledning fra perioden 2014 og frem til i dag, med den begrundelse at der har været mange organisatoriske ændringer i forvaltningen, man mener kan have betydning for habilitetsspørgsmålet.

Ankestyrelsens opgave er at føre tilsyn med kommunerne, og derfor er det ikke op til Fredericia Kommune at afgøre, om de har overholdt reglerne. Men emnet er nu blevet et hovedpunkt i det aktuelle politiske klima, hvor de mange hjemsendelser af topchefer og forhenværende borgmester Jacob Bjerregaards afgang, fortsat præger Fredericia Kommune og ledelsen. Viceborgmester Susanne Eilersen fastholder, at det er nødvendigt at komme til bunds i den tvivl, der kan være om habilitet:

– Hvis der har været tvivl om håndteringen af spørgsmålet om habilitet i de foregående år i forbindelse med de mange organisationsændringer, så skal det undersøges. Vi skal som byråd være sikre på, at habiliteten i kommunen er lovlig. Derfor er jeg glad for, at vores kommunaldirektør har handlet og fået ekstern juridisk bistand, så vi kan få sagen fuldt belyst – og ikke mindst sikre, at der er styr på habilitetsspørgsmålet i fremtiden.