Når børnene afleveres i vuggestuen, børnehaven eller dagplejen, så kan de forvente veluddannede og engagerede medarbejdere.

Det er en af hovedkonklusionerne i den seneste kvalitetsrapport for Børneområdet i Kolding Kommune. Af den fremgår det, at uddannelsesniveauet endnu engang er blevet hævet blandt medarbejderne, så næsten halvdelen af pædagogerne i dag har et diplommodul ligesom ni ud af ti ledere har en ledelsesrelevant uddannelse.

”Det er et fantastisk engageret udviklingsarbejde medarbejderne leverer i vore daginstitutioner og vi må konstatere, at vi samlet set som børneområde er i rigtig god gænge. Vi tager os rigtig godt af vore børn i Kolding Kommune – vi investerer i gode rammer og vi investerer i medarbejderne. Jeg glæder mig rigtig meget over at kvalitetsrapporterne viser at vores tilgang til netop kvalitet og kompetente medarbejdere er den rigtige,” siger Christian Haugk, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune.

Den øgede efteruddannelse hos både pædagoger og ledere ses også i visionen ”design i børnehøjde er med til at udvikle livsduelige børn, ” som der arbejdes med på tværs af kommunens forskellige tilbud.

Helt konkret så er arbejdet med designprocesser blevet en naturlig arbejdsmetode i de fleste dagtilbud. Det betyder også, at begrebet tages ned i børnehøjde, og der tages højde for at små børn er meget konkret tænkende, mens større børn i højere grad er abstrakt tænkende.

Resultatet af dette er, at det lykkedes at løfte og udvikle børnene på tværs af de forskellige pasningstilbud i Kolding Kommune.

”Kommunens vision ”Vi designer livet” giver rigtig god mening på børneområdet, hvor man har formået at skabe sine egne ”oversættelser” og hvor visionen er trukket ned i øjenhøjde og giver mening på mange forskellige måder – og det er måske præcis det, sådan en vision kan, nemlig at være et gedigent procesværktøj der kan føre fra A til B, eller skabe nye usete muligheder,” siger Christian Haugk.