Kolding Kommune har i årevis samarbejdet med borgerne om at bekæmpe den invasive plante kæmpe-bjørneklo, og det har været en succes.

’Sidste år kunne vi konstatere, at kæmpe-bjørneklo er i kraftig tilbagegang både på kommunens egne arealer og hos private jordejere – det kan vi kun være tilfredse med,’ fortæller ingeniør Henrik Kiel fra By- og Udviklingsforvaltningens Team Bjørneklo.

Det er en tidskrævende opgave at føre tilsyn med udviklingen i bjørneklo-bestandene, og bjørneklo-teamet har derfor taget ny teknologi i brug, fortæller Henrik Kiel videre.

’Sidste år lavede vi et pilotprojekt, hvor vi testede om de kommunale tilsyn på kæmpe-bjørneklo delvist kunne udføres ved hjælp af en drone. Vores forventning var, at vi potentielt kunne spare mange timers fysisk tilsynsarbejde i de områder, der er sværest tilgængelige. Forventningen holdt stik, og det har vist sig, at vi med fordel kan anvende drone i ådale og på store åbne eng- og mark-arealer.’

Droner er fremtiden

De positive resultater fra pilotprojektet betyder, at Kolding Kommune nu sætter drone ind i et særligt velegnet delområde, primært langs Kolding Å. Droneflyvninger skal erstatte de fysiske tilsyn i maj og juni, mens bjørneklo-teamet fortsat fører fysisk tilsyn i juli.

’Det betyder i praksis, at vi nu skal følge kvaliteten af bekæmpelsen på de fotos, som dronepiloten tager. Hvis erfaringerne fortsat er positive, vil vi overveje om vi skal udvide dronetilsynet yderligere næste år gerne i takt med, at vi bliver bedre til at aflæse de fotos vi får fra dronen’, siger Henrik Kiel.

Kolding Kommune har i år allieret sig med dronepiloter fra firmaet Orbicon. Der er en lang række krav, der skal være overholdt for tilsyn med droner, blandt andet at piloten altid skal kunne se dronen, og at der kun flyves i områder med kæmpe-bjørneklo.