I starten af februar offentliggjorde DONG Energy sin plan om en kulfri fremtid. Som elkunde kan man således være sikker på, at der fra 2023 ikke længere er ‘kulstrøm’ fra DONG Energy i stikkontakten. Men allerede nu har DONG Energy besluttet sig for at garantere sine privatkunder, at der årligt produceres lige så meget grøn strøm, som de bruger, uden ekstraomkostninger for kunderne. Garantien gives inden for rammerne af en europæisk garantiordning. Om initiativet siger koncerndirektør Morten Buchgreitz i en pressemeddelelse:

“Vi investerer i og driver den grønne omstilling med havmølleparker og omstilling af vores kraftværker, og vi har reduceret vores og Danmarks kulforbrug og CO2-udledning massivt.”

“Vi synes, at man som kunde hos os kan tænde for stikkontakten med ‘grøn’ samvittighed. Siden 2006 har vi stået for 53 % af Danmarks samlede CO2-reduktion, og det er med til at skabe et grønnere Danmark for os alle,” fortæller Morten Buchgreitz.

Køber grønne garantier til elkunderne

DONG Energy sender i disse dage breve ud til alle privatkunder for at fortælle, hvor langt selskabet er kommet i den grønne omstilling. I brevet udstedes en garanti for, at selskabet producerer grøn strøm svarende til privatkundernes samlede forbrug.

Som led i garantien har DONG Energy købt såkaldte grønne garantibeviser til alle sine privatkunder. Et grønt garantibevis er en sikkerhed for, at der produceres ligeså meget grøn strøm, som kunden bruger.

Ved at skabe opmærksomhed omkring den grønne strøm og garantiordningen, håber DONG Energy at øge kendskabet til, at man kan tage et aktivt valg og efterspørge mere vedvarende energi.

Det Økologiske Råd – et godt og klimavenligt produkt

Det Økologiske Råd, der administrerer hjemmesiden “grøntelvalg.dk“, støtter elprodukter baseret på strøm fra danske vindmøller:

“Det Økologiske Råds holdning er, at elprodukter, der baserer sig på strøm fra danske vindmøller, indeholder en række fordele. Forbrugeren får sikkerhed for, at eget elforbrug dækkes af dansk vindstrøm. Derudover støtter forbrugeren udbygningen af vedvarende energi i Danmark, og er med til at sikre, at både nye og gamle vindmøller producerer i længere tid på markedet til gavn for Danmarks grønne omstilling. Derfor er det et godt og klimavenligt produkt.”

 

Garantisystemet for produktion af grøn energi

Den grønne strøm, DONG Energy og andre producenter leverer, blandes i elnettet med strøm fra andre energikilder. Derfor vil ikke al den strøm, kunderne bruger, være fra vindmøller og andre klimavenlige anlæg. At energiselskaber alligevel kan sige, at de dækker kundernes forbrug med grøn strøm, hænger sammen med den europæiske garantiordning for produktion af vedvarende energi. Producenterne får tildelt et antal oprindelsesgarantier, som dokumentation for, at de har produceret en vis mængde strøm på eksempelvis havvindmøller. Disse garantier kan producenter sælge i markedet til kunder, der ønsker at sende et signal om, at der er øremærket energi svarende til deres forbrug.

DONG Energy har valgt ikke at sælge sine garantibeviser i markedet, men at give dem gratis til elkunderne.

Garantiordningen er indført for at stimulere udbygning af vedvarende energi, idet fortjenesten på garantierne kan bruges til investeringer i ny grøn produktion.