Den politiske aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser har fokus på at fordele elever på gymnasier, herunder at fastholde elever på gymnasier udenfor de større byer. DI er bekymret for tilstrømningen til htx og hhx i de kommende år.

DI havde i den nye politiske aftale om elevfordeling til gymnasierne håbet på et stærkere fokus på at understøtte søgningen mod de erhvervsgymnasiale uddannelser. De peger mere direkte mod erhvervsuddannelser og andre erhvervsrettede uddannelser, som er efterspurgte af virksomhederne.

–          Elevfordelingsaftalen tager sigte på, at der stadig kan optages lige så mange elever på hhx og htx som hidtil. Det er vigtigt for virksomhederne. Jeg havde dog gerne set, at politikerne fastslog med større sikkerhed, at væksten i hhx og htx ikke bliver begrænset i de kommende år. Flere unge fra erhvervsgymnasiet vil bidrage positivt til at få uddannet flere faglærte og flere med andre erhvervsrettede uddannelser, som er efterspurgte hos virksomhederne. Det er også vigtigt for at fremme den grønne omstilling, hvilket også blev slået fast i statsministerens tale ved Folketingets afslutningsdebat, siger viceadm. direktør i DI Kim Graugaard.

Aftalen har desuden til formål at fastholde elever på gymnasier udenfor de større byer.

–          Det er positivt, at politikerne tager hånd om udfordringen med at opretholde attraktive gymnasietilbud i de tyndt befolkede områder, hvor der vil være klart færre unge de kommende 10 år. Det er der behov for. Det er dog vigtigt, at politikerne fremover understøtter flere campus-samarbejder, især i de tyndtbefolkede områder, hvor der er få unge. For det er på længere sigt ikke den bedste løsning at holde hånden under mange små institutioner, som ville være stærkere i et samarbejde, hvor også de lokale virksomheder bidrager. Det ser vi frem til en fortsat dialog med regeringen om, siger Kim Graugaard, der understreger, at udviklingen på gymnasieområdet skal følges tæt i de kommende år for at komme uheldige konsekvenser af aftalen i forkøbet.

–          DI bakker fuldt op om, at udviklingen på gymnasie-området skal følges tæt. Det er en stor og kompleks aftale, hvor det er yderst vanskeligt på forhånd at kende udfaldet. Fra DI’s side vil vi især være opmærksomme på, at der ikke kommer utilsigtede fald i optaget på de erhvervsgymnasiale uddannelser. Tværtimod skal der være plads til fortsat vækst på erhvervsgymnasiet, siger Kim Graugaard.

Skriv en kommentar