Karakterkrav på gymnasiale uddannelser skal realiseres. Gymnasiet er ikke springbræt direkte til arbejdsmarkedet og kan i de fleste tilfælde ikke stå alene. De gymnasiale uddannelser er forberedende uddannelser, der skal give adgang til videregående uddannelser. Langt fra alle studenter vælger at læse videre på en videregående uddannelse, men vælger derimod at tage en erhvervsuddannelse.

Vi har brug for flere unge på erhvervsuddannelserne. Vi skal have brudt med traditionen, at man skal på gymnasiet for at blive til noget. Karakterkravene vil hjælpe unge, der ikke er boglige, til nemmere at vælge den rigtige vej efter Folkeskolen. At få en erhvervsuddannelse er lige så flot, som at få en gymnasial uddannelse.

DF ønsker ikke at udelukker mønsterbrydere fra at tage en uddannelse. DF ønsker et karakterkrav på 6, men udelukker ikke mønsterbryderne, der stadig vil have alle muligheder for at få en gymnasial og videregående uddannelse. I Danmark tilbyder vi, at man kan tage en 10. klasse, hvis man har brug for et år mere i skole inden man vælger sin livsvej. Derudover ønsker vi at en forberedende HF, kan hjælpe unge der ikke har haft gode muligheder i Folkeskolen.

Karakterkravene udelukker unge, der kommer på gymnasiet, fordi det er en tradition. Derved får vi hævet det faglige niveau. Forberedelsen til videregående uddannelse bliver derfor langt bedre.

Julie Gottschalk, Folketingskandidat(DF) i Sydjylland, Hovedbestyrelsesmedlem i DF Ungdom. Skansen 2, Varde. ( til venstre på billedet )

Marlene Poulsen, Lokalformand i DFU Trekanten.Ydunsvej 14, Fredericia