Det er for sent at ændre stemmepraksis for valg til Repræsentantskabet i TREFOR. At byrådet er for sent, er der egentligt ikke noget nyt i.

Et stort flertalt i byrådet bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten besluttede, at de ved bedst og at de er, de bedste til at sikre demokratiet i forhold til valgprocessen til Repræsentantskabet i TREFOR.

Politikerne er muligvis bekymret for det reelle demokrati, derfor vil politikerne i byrådet forlods tildele sig selv så mange stemmer som muligt.
Muligvis er politikerne bange for ikke at blive valgt ind og få en attraktiv bestyrelsespost, det er jo ikke håndøre, der er tale om.

Naturligvis kan politikkerne jo personlig selv frasige sig de tildelte stemmer. Jeg tror heller ikke på julemanden…

Som det fremgår af Dagbladets artikel fra Byrådsmødet, hvor Oles Steen Hansen og Pernelle Jensen udtaler, at det er mest demokratisk at vælge en politiker.

Måske Ole Steen Hansen og Pernelle Jensen vil give forbrugerne et par eksempler på, hvor byrådspolitikkerne har gjort noget for forbrugerne?
Det vil jeg som forbruger og medlem af Repræsentantskabet se frem til.
Mest af alt, læser jeg byrådsmedlemmerne Ole Steen Hansen og Pernelle Jensens udtalelse som nedladende over for de mange forbrugere der stiller op til repræsentantskabsvalget. Der er dem (byrådsmedlemmerne, vi alene vide, hvad der er bedst for folket øh forbrugerne) og os almindelige forbrugere.

Trods de ulige odds, vil jeg opfordre, os almindelige forbrugere til, at stemme på en forbruger, der ikke sidder i byrådet eller med politiske tildelte stemmer.

Byrådsmedlemmerne har jo deres egne stemmer.

Jeg bliver nødt til at komme med en indrømmelse. Jeg sidder som nævnt i TREFORs repræsentantskab nu og jeg har ikke oplevet, at de valgte politikere i TREFORs bestyrelse har bidraget med noget som helst.

Bliver jeg genvalgt til TREFORs Repræsentantskab, kan jeg godt love nu, at jeg støtter, ikke en eneste politiker i, at komme ind i TREFORs Bestyrelse.
Det er de almindelige forbrugervalgte repræsentanter, der har bidraget med spørgsmål og debatter og ikke mindst turde være kritiske.

Som nævnt tidligere, var det et næsten enigt byråd, der vedtog at forfordel sig selv. Det er trist og skuffende.

Især da et af partierne dels har navnet demokrati og dels et parti som Enhedslisten, der evig og altid påberåber sig, at være demokratiets vogter, hvor er de henne.

Jo; de sidder på bagerste række og klapper – klappe klappe kage, som de øvrige partier, der ikke støttede forslaget om en demokratisk proces.
Byrådet skal jo være så enige i alle demokratiske processer. Dog undtaget, hvis det handler om en demokratisk proces.

Tak til Socialistisk Folkeparti for, at stille forslaget og tak til Det konservative Folkeparti for at støtte.

Til slut vil jeg opfordre alle forbrugere til, at stemme på en af ”os almindelige” opstillede. Et stort flertal i byrådet har jo valgt.

Ønsker et godt valg for ”os almindelige” forbrugere.

Smed Dennis Nielsen og medlem af TREFORs repræsentantskab
Brovadvej 46
7000 Fredericia