Selv en borgmesterskandale som den Fredericia måtte igennem i december 2020, var ikke nok til at igangsætte en kulturforandring i forvaltningsledelsen. Det ved vi nu, seks måneder senere, på baggrund af nye løgne, fortielser og forsøg på at lave skønmalerier.

Men vi ved det især på grund af den famøse interne afdækning, der er uden sidestykke i Danmarkshistorien. End ikke Kommunernes Landsforening kunne forstå behovet for at offentliggøre påstande, der ikke var kørt ind over en uvildig, juridisk vurdering. Hvor dramatisk det nu ellers blev fremlagt den 12. marts 2021, på et stort anlagt pressemøde, så er det reelle drama hele forsøget på at skjule den manglende dokumentation, løgnen om at man havde fået advokatfirmaet Horten til at vurdere emnerne, og løgnen om at KL havde gjort det samme. Det havde de ikke, der var tale om håndskrevne noter og en mail med forbehold, ikke en blåstempling.

Det er en gåde, at der ikke hjemsendes folk på grund af disse løgne og dette skandaløse forløb.

Hvordan kan man som offentlig myndighed stikke pressen og offentligheden en plade af den karakter, og så med god samvittighed fortsætte som myndighed? Og nu forsøge at glemme, hvad man sagde og har gjort, samt desperat kører nye fagfolk foran for at forklare sig.

Den eneste grund til, at man havde behov for at lyve om kvaliteten af den interne afdækning er, at der var grund til at være kritiske overfor indholdet. Det eneste oplagte havde været at aflevere rapporten til advokatfirmaet eller endnu bedre: Ankestyrelsen burde af egen drift passe deres opgave med at føre tilsyn, i stedet for at lade den mistænkte forvaltning agere bindeled mellem et advokatfirma på regning og deres egne interesser, uden et timeregnskab. Det var aldrig sket i en privat virksomhed, men det sker desværre ofte offentligt, når det er andres folks penge. Det samme gælder tåbelige politiske drillerier og kommissioner, der ofte ikke fører til noget, og hvor det virkelig grimme stadig fejes ind under gulvtæppet.

Fredericia-sagerne har vist, hvor skrøbelig en foranstaltning advokatundersøgelser er. Samtidig er sandheden også den, at man kunne have sparet borgerne for alle disse millioner, hvis Ankestyrelsen havde haft et reelt tilsyn, frem for at afvente nogle advokater. Det er en skandale, at Ankestyrelsen ikke omgående sendte deres jurister af sted for at føre tilsyn, og man kan frygte at der også her, ligger politiske hensyn bag det manglende tilsyn:

Alene sagen i december var mere end rigelig til, at Ankestyrelsen burde have gennemført undersøgelserne, som de er forpligtet til under kommunalstyreloven. De har massevis af jurister ansat. De har også ekspertisen. De har også tilsynet.

Meget tyder på, at der var et politisk problem. Både i regeringen, såvel som hos de lokale folkevalgte. For man kan ikke beskylde Ankestyrelsen for at være hurtige. Sagen er den, at politikerne har haft et ønske om at få det hele overstået, samtidig med at man ingenlunde har kunne været interesseret i at sagen hang over alles hoveder i et valgår. Så hellere bruge skatteborgernes penge på advokater udefra.

De anklagede har måtte affinde sig med denne dobbeltmoralske tilgang til anklagerne. Ligesom borgerne er blevet taget ved næsen af en dyr advokatundersøgelse, der stort set ikke havde noget krudt i sig. Krudtet kom fra den interne afdækning, hvor man målrettet undlod at tage hensyn til ens egen inhabilitet som forvaltningsledelse.

Det samme ses nu også i undersøgelsen af Familieafdelingen, hvor man meget belejligt har udvalgt 12 medarbejdere, i 16 sager, hvor alle ved, at der undersøges på grund af en politisk beslutning rettet mod forvaltningens problemer. Det empiriske snit fejler totalt, når alle der er involveret i undersøgelsen ved, at det forholder sig således. Derudover er der kun brugt få midler på undersøgelsen, som man endda forsøgte at standse undervejs. Det burde være dumpekarakter på en videregående uddannelse:

Man kan ikke sige noget meningsfuldt, når sagerne handler om forældre, der ved at adgangen til deres børn afhænger af forvaltningens gunst. Man kan heller ikke sige noget meningsfuldt, når de udvalgte borgere, netop er udvalgt. Man kan slet ikke sige noget meningsfyldt, når man bevidst argumentere for, at man ikke vil inddrage de dårlige sager.

Hele forvaltningsledelsen er fortsat gennemsyret af “dem mod os”-rationalet. Her ser man sig mere som medarbejdere på en arbejdsplads, end som serviceansatte for befolkningen. Den teknokratiske tilgang til livet på jord er en af årsagerne til, at det ofte går så galt i sagerne. Når byggesagerne bliver fusket, når man lige gør det ene eller det andet, fordi målet altid helliger midlet, så er det tegn på manglende lederskab.

Den kulturforandring som de lokale politikere turnerede rundt med i marts måned, er fordampet som dug for solen. Der er ikke snerten af selverkendelse i Fredericia Kommunes forvaltningsledelse. Tværtimod viser der sig et klart og tydeligt billede, her et halvt år efter, at Jacob Bjerregaard forlod posten som borgmester:

Der skal mere end en mand til, eller en kommunaldirektør, for at man kan gradbøje virkeligheden. Faktisk skal der en forvaltningsånd til, der trænger til at komme under administration. Derfor vil vi anbefale, at Fredericia Kommune sættes under administration, indtil der er en tilbundsgående undersøgelse af alle ledelesesdispositioner de sidste 10 år.

Det triste er nemlig, at selvom man er blevet mere imødekommende, samt at der er kommet en bedre service overfor pressen på de fleste områder, så ser vi et mønster, hvor man ikke er åbne omkring nogle af de dunkle sider af kommunens aktiviteter. Her kæmper man til sidste mand, uanset hvor indlysende et problem man står med, eksempelvis habilitetsproblemer.

Hvordan kan man med god samvittighed skrive en intern undersøgelse, hvor man ved, at man er hamrende inhabile?

Og hvordan kan man med god samvittighed lyve om at have haft ekstern bistand?

Dette er spørgsmål, vi ikke får svar på. Sagen er den, at den kulturforandring som politikerne brødbetonet havde travlt med at love i marts måned, kun vil komme udefra. Det kan kun ske, hvis de indspiste og venskabelige rammer nedbrydes, så det en gang for alle er slut med vennetjenester og misforstået loyalitet overfor arbejdspladsen.

Selvom det ofte medfører kritik fra de faglige organisationer, der kun vil se en kommune som en arbejdsplads, så siger vi det gerne igen, på vegne af alle de borgere, der ønsker sig et demokratisk og åbent bystyre, hvor borgerne er i centrum for den offentlige forvaltningsledelse:

I arbejder for borgerne i Fredericia Kommune.

Det er jeres arbejdsplads.

10 KOMMENTARER

 1. Hele kommunalbestyrelsen og alle ledende ansatte i Fredericia Kommune er dybt pinlige. Det råbet til himlen.
  Det er en af de værste bagsider af den demokratiske mønt.
  Når man anvender tavshedspligt og lovgivning til at skærme sig selv imod almenvellets interesse, så er det dybt korrupt. Det ser endvidere ud til at medføre inhabilitet og nepotisme.

 2. Tak til Chefredaktøren for at sætte ord på det gigantiske ledelsessvigt som Fredericia udsættes for. Et rødt magttæppe som 2/3 af fredericianerne med deres stemmer har trukket henover byen og rådhuset , har domineret byen og skjult en kultur der åbentlyst er præget af dårligdom. I mine tre år i kommunalbestyrelsen har jeg i utallige sager sagt fra offentligt og krævet åbenhed og transparens. Socialdemokratiet svarer igen med personlige angreb og eder og forbandelser og kalder mine spørgsmål om habilitet for karaktermord (en sammensværgelse) og et forsøg på at skræmme befolkningen. Her står vi så og vi er nu kun et par sekunder fra, at et modangreb sættes ind fra det socialdemokratiske WEB- tæskehold der vil slynge personlige angreb og trusler mod oppositionen i et håbløst forsøg på at knægte demokratiske rettigheder. Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige

 3. Artiklen er fuldstændig spot on.
  Desværre er det ikke kun et rødt magttæppe som Byrgesen skriver der er ansvarlig for dette, men alle…..ALLE byrådspolitikere som har lukket øjnene for det der er sket, og som nu står i kø for at fralægge sig ansvar.
  Man kan spørge sig selv, hvem der reelt har magten inde på Rådhuset er det forvaltningen eller byrådet?
  Desværre tror jeg slet ikke byrådspolitikerne kan se problemet, og at de er en del af problemet, ikke løsningen.
  Den lovede oprydning som Steen Wrist lovede, venter vi stadig på går i gang. I den ”dialog” jeg i øjeblikket har med By- og planudvalget og Byg og BBR, er ALT ved det gamle, det forsætter fuldstændig som tidligere.
  Vi kan gøre noget ved det til Kommunalvalget i November, stem på en som ikke er i byrådet i dag, uanset om det er til den ene eller den anden side, så skal der nye kræfter til for at gennemføre en ændring og oprydning i Fredericia kommune.

 4. Jeg takker på vegne af alle de borgere i Familieafdelingen, som er blevet truet til tavshed og underkastelse. Jeg takker alle de byrådspolitikere, som har forsøgt at tale vores sag – og som forsøgte at give os en åben og ærlig undersøgelse, men desværre ikke lykkedes. Jeg takker avisen.nu, fordi I troligt har været vores stemme gennem al for lang tid. Jeg takker samfundsdebattører i den ganske kommune, for at sætte ord på vores kamp og vores frustrationer. Jeg takker Jer alle, for at kalde en spade for en spade, da vi “kunder” i Familieafdelings “butik” (faglig konsulent Louise Vindeløvs egne ord på Facebook) ikke har kunnet tale for os selv.
  Jeres arbejde kan ikke nå at redde mine børn og mig selv, men tak fordi vi kan håbe at en kulturændring måske kan komme til at redde fremtidige familier. Der er så mange sårbare familier derude, som har brug for omsorgsfuld, fornuftig og saglig hjælp – ikke psykisk vold begået af familiekonsulenter fra Vejlevej eller løgne, usaglige konklusioner og fantastiske politianmeldelser begået af sagsbehandlere i familieafdelingen (og så har jeg kun nævnt få ting fra min egen sag, suk).
  Jeg takker igen fra bunden af mit og mine børns knuste hjerter. Selvom vi ikke kan reddes, betyder alle jeres oprigtige forsøg på at hjælpe rigtig meget.
  Tusind tak.

  • Når jeg læser din kommentar, føler jeg som frivillig bisidder gennem 12 år, hvad du og mange andre har gået igennem både i Familieafdelingen og dens forlængede arm Ungdomscenteret på Vejlevej. Hvordan kan politiker og embedsmandsværket overhovedet se det overhørigt, for de er gjort opmærksom på det fra flere sider gennem de år, selv Folketingspolitiker er orienteret? Hvordan kan man være så arrogant og nedgørende over for familier, som er i knæ? Hvem tager ansvar for at tingene er gået så galt, når alt nu blot kan fejes ind under gulvtæppet af 12 ansatte med en Direktør, der er vidne om alt, hvad der er foregået og måske stadig foregår?

 5. Tak til Andreas Dyhrberg Andreassen for en meget klar og seriøs artikel. Når man læser artiklen har man ikke længere ord for, hvor råddent, korrupt og narcissistisk det har foregået og stadig foregår i Fredericia Kommune. Borgmesteren var på et tidspunkt ude at meddele, at politiet skulle undersøge, om der kunne være injurie i noget af det borgerne skrev i medierne, måske skulle han trække denne meddelelse tilbage og se ind i egne rækker. Borgerne venter stadig på en uvildig undersøgelse af Familieafdelingen, det er ikke gjort med at 12 medarbejdere skal undersøge 16 sager, da de i mange år har været fedtet ind i de løgne, og hvor man nu har ansat Vibeke Kinch til endnu at feje alle løgnene ind under gulvtæppet. Inger Nielsen sagde på Rådhuspladsen i forbindelse med en demonstration over Familieafdelingen, at hun stadig kæmpede for en undersøgelse. Jeg ser gerne at hun nu træder i karakter. Kære borger i Fredericia overvej meget nøje, hvor I til nov. sætter jeres kryds, for ikke en eneste i det Byråd har fortjent en plads efter valget.

 6. Vel skrevet og lige i “bulls eye”, der mangler kun at alle de nuværende byrødder er medskyldige ved at være total blind over for egen manglende handlingskraft og evne(r) til kende de forvaltningsretlige retningslinjer, habilitetsregler og meget andet. De har alle sovet under deres intro kursus efter valget og det genopfriskningskursus der lige er gennemført, hvor nogle ikke engang deltog.

  Ingen, gentager ingen af de nuværende med burde genopstille og Deres vælgerforeninger bør have bedre kandidater, udvis bare lidt selvrespekt og lad nye kræfter komme til.

  De nuværende sidder alle på deres pind for ussel mammon ikke for borgerne i Fredericia, hvis midler de i stor grad har misforvaltet til ikke kommunale basis opgaver.

Skriv en kommentar