I forbindelse med Skovens Dag blev jeg mødt med flere spørgsmål om Naturpark Lillebælt, jeg vil her prøve at beskrive hvad det hele går ud på – da jeg formoder at andre end de, der mødte op på Trelde Næs, kan side med tilsvarende spørgsmål.
Fredericia Kommune samarbejder med Kolding og Middelfart om Naturpark Lillebælt. I april 2014 blev området udpeget som pilotpark af Friluftsrådet, under mærkeordningen ”Danske Naturparker”.

Vi har det helt overordnede mål, at der skal være en god balance mellem beskyttelse og benyttelse. Natur, kulturarv og kystlandskab skal gå hånd i hånd med vækst, turister og tilflyttere og selvfølgelig oplevelsesmuligheder for vore borgere.

Naturparken medfører ikke nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere eller beboere. Al aktivitet er baseret på frivillighed, og lodsejere kan altid henvende sig til de tre kommuner hvis de ikke ønsker at indgå.

I modsætning til nationalparkerne er det ikke Folketinget, som vedtager en lov for en naturpark. Der er tale om en frivillig mærkningsordning under Friluftsrådet, lidt som en Blå Flag strand, der jo ikke medfører nogen lovmæssige begrænsninger.

De langsigtede mål er at styrke områdets biologiske mangfoldighed og beskytte områdets seværdige natur. Vi vil også rigtig gerne øge kendskabet til kulturhistorien i området, og håber at kunne udvikle flere og bedre friluftsoplevelser, til glæde og gavn for alle brugere.

Her i Fredericia er der konkret fokus på udbygningen af Østerstrand, ny badebro ved Trelde Næs og en snorkelsti ved Skærbæk – for blot at nævne nogle af projekterne.

Vil man høre mere er man meget velkommen i Det Grønne Rum i Danmarksgade – vi har temadage om Naturparken d. 31/6 & 1/7, men er allerede nu klar til en snak om mulighederne.
Af Christian Bro
Regulusvænget 12
7000 Fredericia
Fmd. for Miljø & Teknikudvalget i Fredericia