Lad det være sagt med det samme. ADP gør det godt omend jeg ikke forstår de nye signaler fra ADP.
I forbindelse med den ifølge ADP stigende godsmængde, har ADP købet jord i Danmarks C til etablering af ADP´s eget transportcenter.
Hvis jeg har forstået planen rigtigt, ud fra de meget sparsomme oplysninger, der er oplyst, så skal gods fra havnen transporteres med tog til ADP´s transportcenter.

Nu ønsker Danske Havne som ADP er en del af, en motorvejsrampe i Snoghøj mod Kolding, hvilket kan være en rigtig god idé.
Jeg forstår bare ikke, at når godset ikke længere skal transporteres med bil til motorvejen fra havnen, hvad Danske Havne så skal med en ny rampe.
Når ADP transportere deres gods med bane til Taulov, benytter de jo ikke Strandvejen og Snoghøj Landevej.
Hvad jeg heller ikke forstår, er hvorfor ADP ikke bare selv anlægger en motorvejsrampe. ADP ”sejler jo i penge”.
ADP har jo tidligere i sidste byrådsperiode haft mulighed for at anlægge den rampe, men valgte at takke nej, fordi de ikke ville betale en andel og alligevel har ADP råd til at købe jord for 40 millioner kroner samt reserveret mere jord til en udvidelse.
Forstå det, hvem der kan.
Måske ADP heller ikke selv forstår det. Det er jo byrådet, der har pålagt jordkøbet til 40 millioner kroner til en kanal, hvor byrådet så kan sejle op ad kanalen.
I det hele taget, må jeg spørge, er det en kommunal opgave med ADP som mellemmand at drive et transportcenter for skatteborgernes penge?
Kun ADP ved, hvad de vil, men vi – skatteborgerne ved det ikke, så mon ikke ADP snart skulle fortælle, hvad de vil.

Dennis Nielsen
Brovadvej 46
7000 Fredericia