Danske fædre tager i gennemsnit langt mindre fædre- og forældreorlov, end de fire måneder som EU-kommissionen foreslår at øremærke til fædrenes barselsorlov, viser tal fra Danmarks Statistik.

Nybagte fædre i Danmark – uanset om de havde ret til barselsdagpenge eller ej – var i gennemsnittet 25 dage på forældre- og fædreorlov i 2015. Men også blandt fædre med ret til dagpenge under barsel var der langt til de 122 dage, som fire måneder svarer til. De holdt i gennemsnit 31 dages barsel.

Hvis begge forældre havde ret til barselsdagpenge tog fædre, der fik barn i 2015, i gennemsnit 30 dages forældreorlov. Hvis kun faren var dagpengeberettiget, tog han i gennemsnit 38 dages orlov.

Offentligt ansatte fædre tager længst barsel

Farens ansættelse havde imidlertid også betydning for, hvor lang tid han gik på orlov i 2015, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik over de omkring 57.500 nye fædre i 2015. (Se tabel nederst.)

Privatansatte fædre tog i gennemsnit 25 dages orlov, hvis begge forældre havde ret til barselsdagpenge, og 32 dages orlov, hvis kun faren var dagpengeberettiget.

Offentligt ansatte fædre modtog til sammenligning barselsdagpenge i 52 dages, hvis begge forældre var berettiget til dagpenge og 70 dage, hvis faren som den eneste havde mulighed for at få barselsdagpenge.

Fædre ansat i det private tog altså i gennemsnit kortere barsel, selvom de var den eneste, der var dagpengeberettiget, end fædre ansat i det offentlige, hvor begge forældre var dagpengeberettiget.

22 pct. tog ingen barsel

Blandt de fædre, der havde ret til barselsdagpenge, valgte 22 pct. barselsorloven fra. Andelen af fædre, der ikke gik på barsel, var med 30 pct. størst blandt dem, hvor moren ikke havde ret til barselsdagpenge. Hvis begge forældre havde mulighed for dagpenge under orloven, valgte 20 pct. af fædrene den helt fra.

Ligesom med længden af orloven gik fædre ansat i den offentlige sektor oftere på orlov end de privatansatte. Kun 9 pct. af de offentligt ansatte fædre valgte fædre- og forældreorloven fra. For de privatansatte var andelen 23 pct.

Mors barsel

Mødrenes barsel var ikke påvirket af deres ansættelse på samme måde som fædrenes. Mødrene gik i gennemsnit på barsel 298 dage, hvis begge forældre var berettiget til barselsdagpenge og 311 dage, hvis kun moren var berettiget. (Se tabel nederst.)

De offentligt ansatte mødre gik i gennemsnit på barsel fire dage længere end de privatansatte, hvis kun moren havde ret til dagpenge under barsel. Til gengæld gik de offentligt ansatte mødre på barsel syv dage mindre, hvis begge forældre havde ret til barsel.

Udsvingene i mødrenes barselsperioder er så små, at det tyder på, at andre faktorer spiller ind på barselslængden.

Fars barsel siden 2007

Ser man på alle fædre – altså også dem, som ikke har ret til barselsdagpenge – steg den gennemsnitlige orlovslængde fra 21 til 25 dage fra 2007 til 2015, viser tal fra Danmarks Statistik. Længden på orloven har dog ligget på 25 dage siden 2010.

Blandt kvinderne er det gennemsnitlige antal dage på barsel faldet fra 242 til 231 fra 2007 til 2015.

Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet har tidligere udgivet denne pjece om fædre- og forældreorlov for forskellige gruppe i 2003-2014.