Retten i Kolding har den 17. maj 2017 afsagt dom i en sag mod et dansk vognmandsselskab og dets polske datterselskab.

Sagen startede den 7. maj 2015, hvor Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd standsede en lastbil fra det polske selskab i Sønderjylland. Føreren af lastbilen var en rumænsk chauffør, der havde kørt bilen i Danmark de forudgående 10 dage.

Specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi forklarer: ’Overordnet er reglerne, at en udenlandsk vognmand må køre tre ture internt i Danmark (cabotage) inden for 7 dage, efter de er kommet ind i landet med gods, og den internationalt indgående tur er afsluttet. Cabotage-kørslen skal foretages med det samme køretøj, og heri ligger stridspunktet i sagen. Det polske selskab havde byttet det trækkende køretøj, altså lastbilens forreste del, der trækker det efterfølgende vogntog, ud med et andet køretøj, da godset var kommet til Danmark. Med det forbrød de sig mod reglerne om, at chaufføren gerne må skiftes ud, men altså ikke det trækkende køretøj. Det har retten nu slået fast’

Specialanklager Pernille Moesborg forklarer videre: ’Politiets undersøgelser viste også, at der både var kørt mere end tre ture, og at der var kørt mere end 7 dage. Desuden manglede der en masse dokumentation. Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på både antallet af ture, at der er kørt mere end de 7 dage, og at der manglede en del dokumentation.’

Ved vurderingen af, om det danske selskab skulle dømmes for medvirken, lagde Retten i Kolding blandt andet lagt vægt på, at selskaberne var koncernforbundne, at der var personsammenfald i ledelsen og hos den, der disponerede, samt at den person der disponerede over lastbilerne i det polske selskab, gjorde det fra Danmark.

Det polske datterselskab blev for overtrædelserne idømt en bøde på 160.000 kr. og det danske vognmandsselskab blev som nævnt idømt en bøde på 100.000 kr.