Korrigeret for normale sæsonudsving var der ifølge Danmarks Statistik i marts 2017 154.500 beskæftigede lønmodtagere i byggeriet. Da beskæftigelsen toppede i 2008, var der 176.300 lønmodtagere og godt 190.000 beskæftigede i byggeriet i alt inklusive selvstændigt erhvervsdrivende.

– Arbejdsmarkedet er den store vækstmotor i dansk økonomi, og de næste par år tegner fortsat lyse. Men på blot mellemlangt sigt er der brug for at opruste arbejdsstyrken både antalsmæssigt, og hvad kvalifikationer angår. Ellers risikerer vi, at opsvinget i løbet af få år løber tør for kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det også ærgerligt, at muligheden for at fremrykke den hævede pensionsalder nu politisk er lagt i graven. Det stiller så meget desto større krav til andre reformer i værktøjskassen, siger Bo Sandberg i en pressemeddelelse, der er cheføkonom i Dansk Byggeri.

Der kom knap 400 flere i job i bygge- og anlægsbranchen i marts, og byggeriet hører til de brancher, der har bidraget mest til opsvinget på arbejdsmarkedet. På de fire år, der er gået siden seneste bund i marts 2013, er der kommet 19.300 flere lønmodtagere i job i byggeriet.

– Pilen peger fortsat opad for byggeaktiviteten. Efter en jobfremgang på 4 % i 2016, forventer Dansk Byggeri en jobvækst i byggeriet på omkring 3 % i både 2017 og 2018, siger Bo Sandberg.

Den sæsonkorrigerede lønmodtagerbeskæftigelse er “kongetallet” for arbejdsmarkedet. Og også på det samlede arbejdsmarked er der solskin i vejrudsigten. Siden 2013 er der netto skabt 141.500 nye lønmodtagerjob, heraf hele 133.500 i den private sektor, men blot 8.000 i den offentlige sektor.