Bæredygtighed, klimatilpasning og ´liveability’ er vigtige nøgleord, når arbejdet med en ny udviklingsplan for Middelfart midtby nu for alvor sættes i gang.

Byrådet har netop vedtaget, at der skal laves en ny udviklingsplan, som afløser “Middelfart midtbyplan” fra 2003, da den nu er næsten realiseret.

– En udviklingsplan er et vigtigt værktøj for os i arbejdet med at fastholde og udvikle Middelfart Midtby som en levende og attraktiv bydel. Den forrige plan har blandt andet haft stor betydning for udviklingen af havnefronten. At planen er stort set realiseret betyder ikke, at byens udvikling er færdig. Tvært imod. Derfor skal vi have arbejdet os frem mod en ny, og her peger vi på nogle temaer: Klimatilpasning, bæredygtighed og det, vi i byrådets vision kalder “et godt sted at leve og bo” – for det er i bund og grund det, udtrykket ‘liveability’ handler om, siger borgmester Steen Dahlstrøm i en pressemeddelelse.

Et område med stor forskellighed
I den kommende udviklingsplan bliver midtbyen defineret som området mellem Kongebroskoven i vest til det nye boligområde ved Falstersvej i øst, mens det mod syd er afgrænset af jernbanen og Jyllandsvej og mod nord af Lillebælt.

Området rummer altså både den gamle bydel, centerområdet og havnefronten, erhvervshavnen, erhvervsområdet med ITW samt byomdannelsesområdet omkring Falstervej. Det er vidt forskellige områder med stor forskellighed, forskellig historie, styrker og udviklingsmuligheder.

Arbejdet med udviklingsplanen tager afsæt i visionen “Broerne begynder her”, og der arbejdes med forskellige strategispor: Byudvikling og fortætning, bosætning, forbindelser og trafik, detailhandel og oplevelser, grønne områder og rekreative forbindelser samt sundhed og læring.

En af planens vigtigste funktioner er at binde de mange projekter, der allerede er i gang, sammen med nye projekter og sætte en retning for både midtbyens og byens udvikling. Derfor er arbejdet heller ikke noget, der kan klares på to dage, forklarer formanden for Teknisk Udvalg, Regitze Tilma.

– Der er lavet en proces, som sikrer, at vi får talt grundigt med hinanden om, hvad det er, der er det vigtige. Derfor vil der hen over efteråret og foråret blive holdt en række møder, hvor borgere, erhvervsliv, foreninger og andre med interesse for byens udvikling bliver opfordret til at trække i arbejdstøjet sammen med os i byrådet og kommunens fagfolk. Vi tror på, at tingene bliver bedst, når vi laver dem sammen, siger Regitze Tilma.

Målet er, at udviklingsplanen er klar til politisk vedtagelse i sommeren 2018.