Der bliver livlig aktivitet i FredericiaC-området til august, når gravemaskinerne går i gang med at grave den første kanal i ”Kanalbyen ved Lillebælt”. Fem entreprenører, både lokale/regionale og landsdækkende, bød på opgaven, og FredericiaC har nu valgt MT Højgaard til at udføre arbejdet.

Ud over at grave den nordlige kanal langs Oldenborggade, samt 65 meter af den sydgående kanal, skal MT Højgaard etablere en vejbro og to-tre gangbroer over kanalen, samt udføre jordarbejde, som vil hæve terrænet øst for Gl. Havn med gennemsnitligt en meter. Terrænhævningen er del af en samlet klimasikringsløsning for FredericiaC og hele midtbyen i Fredericia.

Byggemodningsprojektet på FredericiaC bliver en bekostelig investering på 127,1 mio. kr., som kræver et ekstraordinært kapitalindskud i FredericiaC fra de to parter bag selskabet. Fredericia Kommunes andel udgør i alt 31,8 mio. kr., mens Realdania By bevilger 95,3 mio. kr.

Byggemodningsprojektet har til formål at gøre FredericiaC mere attraktiv for investorer og synliggøre kanalbyens store potentialer for borgere og erhvervsliv.

Efter planen kan MT Højgaard gå i gang med forberedelserne til at komme i jorden allerede i juli. Det første der sker, er, at Yaras bygning på Kastelsvej 5 rives ned og at der køres byggematerialer, maskiner og andet udstyr ind på arealet, som skal bruges i forbindelse med gravearbejdet.

”Vi har arbejdet på højtryk for at kunne komme hurtigt i gang, så snart lokalplanen for Oldenborggadekvarteret blev godkendt og finansieringen faldt på plads. Begge dele er nu opfyldt, så derfor kan vi gå i gang med forberedelserne inden for få uger”, siger Tim E. Andersen, projektdirektør i FredericiaC.

Når gravearbejdet går i gang til august, inviterer FredericiaC hele byen til folkefest, hvor alle kan deltage i at tage de første spadestik til kanalen.

”Projektet har stor betydning for alle i byen, så vi vil gerne have, at så mange som muligt kan være med. Vi ved endnu ikke præcis, hvornår markeringen af 1. spadestik bliver, men alle der har lyst, får mulighed for at få en spade i hånden og grave – præcis som byen gjorde dengang voldanlægget blev etableret”, siger Tim E. Andersen.

(Foto: FredericiaC )