Der er et potentiale for 33.700 flere praktikpladser i danske virksomheder. Det betyder, at der burde være praktikpladser til alle elever, da praktikpladspotentialet er meget højere end antallet af elever, der mangler en praktikplads.

Det fremgår af en ny analyse af potentialet for flere praktikpladser i virksomheder, som Deloitte har foretaget for Undervisningsministeriet, DA og LO som led i udmøntningen af vækstpakken 2014. Rapporten afdækker også, hvilke skoler der er gode til at få deres elever i praktik.

Dansk Byggeri har kigget med og bemærker, at krise og halvtomme ordrebøger tilsyneladende ikke har slækket på bygge- og anlægsbranchen vilje til at tage elever.

– Det er forbundet med et ansvar at binde an med elever, når krisen kradser og aktiviteten er faldende. Modet på at ansætte elever er dog fortsat stort. Ganske vist er antallet af elever faldet betydeligt indenfor bygge og anlæg, men der ansættes stadig 16 elever per 100 faglærte ansatte, fortæller Louis Pihl, der er uddannelses og arbejdsmarkedschef i Dansk Byggeri.

Det er væsentlig flere end i de fleste andre brancher. Det viser ifølge Louise Pihl et meget stort engagement og velvilje i forhold til uddannelse i branchen.

– I gennemsnit er der syv elever per 100 faglærte ansatte i danske virksomheder under ét, og fx kan industrien kun mønstre fem elever per 100 faglærte ansatte. Med 16 elever kan bygge- og anlægsvirksomhederne godt være stolte, siger Louise Pihl.

Dansk Byggeri hæfter sig ved rapportens påpegning af den store forskel, der er mellem skolerne. Ikke alle skoler er nemlig lige gode til at finde praktikpladser.

– Det er interessant, for selvfølgelig bør der ikke være så store forskelle mellem skolerne, og der er derfor behov for fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde. I den forbindelse er det værd at fremhæve det arbejde, som er kommet ud af Dansk Byggeris partnerskabsaftaler med en række kommuner og erhvervsskoler. Her er der sågar eksempler på, at der partnerskabsaftaler resulterer i praktikpladser til alle, fortæller Louise Pihl.

Louise Pihl finder de initiativer, som undervisningsministeren og forligspartierne har vedtaget for at styrke uddannelsesgarantien og sikre flere praktikpladser fornuftige, men mener ikke, at de er tilstrækkelige.

– Der er behov for at anerkende, at det er dyrt at uddanne lærlinge, og de virksomheder, der sætter tid og ressourcer af til at uddanne fremtidens arbejdskraft, skal belønnes for det. I alle andre sammenhænge virker økonomske incitamenter, og det gør de selvfølgelig også, når det gælder om at få virksomhederne til at oprette flere praktikpladser, slutter Louise Pihl.