Den 24. april genåbnes Buen i Kolding for al trafik på strækningen mellem Kolding Å og Ågade. Målet er at forbedre trafikafviklingen i Kolding midtby, så færre bilister kommer til at holde i kø i myldretiden.

Den officielle åbning sker mandag kl. 15 på Buen ved Kolding Å. Alle er velkomne til en lille uformel ceremoni, hvor der bydes på snacks og taler ved Knud Erik Langhoff og Molle Lykke Nielsen, henholdsvis formand og næstformand i Teknikudvalget.

”Vi anslår, at 8.000-10.000 bilister i gennemsnit vil benytte Buen hvert døgn. Det vil aflaste det samlede pres på vejnettet i midtbyen, så trafikken i myldretiden kommer til at glide bedre,” fortæller trafikchef Martin Pape.

Læs hele historien på kolding.dk