Tilbagekøb af besparelser i 2015

Byrådet anerkender at folkeskolen er under forandring i disse år. For at opnå gode resultater med den nye folkeskolereform, er det afgørende med et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere – både når det handler om forberedelse og samarbejdet om den enkelte elev. Derfor har byrådet besluttet at annullere den oprindelige besparelse på 3 mio. kr. på den nye arbejdstidsaftale på pædagogområdet. Af samme årsag besluttede byrådet tidligere i budgetprocessen, at halvere den planlagte rammebesparelse på folkeskoleområdet fra 1.000 kr. til 500 kr. per elev.

Samtidig foretages der effektivisering i 2016 på 3 mio. kr. på driften.

Engangsinvesteringer i 2015

Naturpark Lillebælt: Der afsættes 0,2 mio. kr. til medfinansiering af fondsansøgninger til forbedring af forhold og øget tilgængelighed ved skove, strande og kyster.

Klimapulje: For at understøtte arbejdet med at gøre Fredericia Kommune CO2-neutral i 2030 afsættes 1 mio. kr. til at investere i projekter, der kan reducere udledningen af drivhusgasser og give besparelser på kommunens udgifter.

Grundkapital: Byrådet afsætter yderligere 2,8 mio. kr. til grundkapital til FredericiaC. Dermed er den samlede pulje på 15,8 mio. kr., der skal bruges til opførelse af blandet boligbyggeri på de første to byggefelter.

Cykelstier: For at skabe bedre og mere sikre skoleveje for kommunens borgere og samtidig fremme cyklisme i kommunen, afsætter byrådet 6,5 mio. kr. til en cykelsti fra Fredericia til Bredstrup og yderligere 9 mio. kr. til de 4 mio. kr., der i forvejen er afsat til en cykelsti fra Egeskov til Bøgeskov.

Velfærdsinnovation: Fredericia er allerede i dag en foregangskommune, når det kommer til innovative løsninger på velfærdsområdet. Den position ønsker byrådet at udbygge og afsætter derfor en pulje på 2 mio. kr. til velfærdsinnovation. Af denne pulje afsættes 250.000 kr. til projektet Længst Muligt i Arbejdslivet (LMiA), der er en systematisk forebyggende arbejdsmiljømæssig indsats mod nedslidning af medarbejderne.

Branding: For at styrke indsatsen på turisme og bosætning afsættes en pulje på 1,8 mio. kr. til branding af Fredericia Kommune, herunder indfasning af turistbureauets strategi- og udviklingsplan. Herunder afsættes 250.000 kr. til lokale medieprojekter.

Skolerenovering: Der afsættes yderligere 2 mio. kr. til øremærkede at sikre bedre fysiske rammer på kommunens skoler til specialbørn, som skal inkluderes.

Fritidspas: Byrådet ønsker at fortsætte fritidspas-ordningen, der efter planen skulle ophører i august 2015. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. så udsatte børn og unge i alderen 16-18 år får mulighed for at gå til fritidsaktiviteter.

Byudviklingspulje: Der afsættes 3 mio. kr. til en byudviklingspulje, der på baggrund af igangværende analyser kan bruges til byudviklingsinvesteringer i Fredericia Kommune. I den forbindelse ønsker byrådet at finde en løsning på de tomme lokaler i Gothersgade, der tidligere husede Føtex.

Klimarenovering: Byrådet ønsker i 2015 at undersøge mulighederne for at klimarenovere kommunens bygningsmasse, blandt andet gennem ESCO-samarbejdet.

Børne- og ungeområdet: Byrådet af sætter 2 mio. kr. anlægsinvesteringer på børne- og ungeområdet.