En boligopgang i forretningsgaden Ahlgade i Holbæk blev torsdag kl. ca. 23.45 udsat for en sprængning, der medførte større ødelæggelser i opgangen. Ingen personer kom til skade.

Midt- og Vestsjællands Politi modtog torsdag kl. 23.46 flere anmeldelser om, at der var lydt et højt brag i en boligopgang i forretningsgaden Ahlgade, 4300 Holbæk.

Politipatruljer i Holbæk by var hurtigt fremme og kunne konstatere, at der i en enkelt opgang til boliger i en ejendom var sket større ødelæggelser på bl.a. indgangsdøren, trappeområdet samt indvendigt i trappeopgangen.

Området blev straks spærret af, og beboerne fra opgangen blev straks evakueret, men ingen var kommet fysisk til skade.

Tilkaldte kriminalteknikere har sammen med efterforskere og med assistance fra Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste (EOD) i løbet af natten foretaget en undersøgelse af området ud fra en formodning om, at skaderne i og ved opgangen var opstået som følge af en sprængning eller eksplosion.

Efterforskningen fortsætter i et forsøg på at finde frem til et motiv, idet politiet ikke tidligere har oplevet utryghedsskabende hændelser af denne karakter i eller ved den pågældende opgang.

– Jeg finder det aldeles uacceptabelt at bringe noget til sprængning i en boligopgang, så personer, der med stor sandsynlighed måtte formodes at opholde sig i deres boliger på dette tidspunkt af døgnet, kunne være kommet til skade, udtaler vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard som efterforskningsleder og fortsætter:

– Den mobile politistation vil være til stede i området fredag formiddag, så vores borgere kan tale med politiet i tryghedsskabende øjemed. Vi opfordrer alle borgere, som kunne have lyst til at tale med politiet, om at henvende sig til os, siger han afsluttende.

Den mobile politistation

Den mobile politistation vil blive opstillet på Ahlgade i Holbæk i dag fredag i tidsrummet kl. 12.00 – 18.00 og igen i morgen lørdag i tidsrummet kl. 10.00 – 18.00.

Begge dage er man velkommen til at tale med det tilstedeværende politipersonale.

Hjælp politiet med oplysninger

Midt- og Vestsjællands Politi vil også gerne i kontakt med indehavere af overvågningsmateriale fra området omkring den berørte opgang. Kontakt politiet på tlf. 114, hvis du har overvågningsmateriale til brug for politiets efterforskning.

Politiet vil også gerne i kontakt med personer, der måtte have set mistænkelig eller usædvanlig adfærd i området ved opgangen i Ahlgade i Holbæk i tiden op til og omkring kl. ca. 23.45. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.