Af Kirstine Holst, kandidat til Byrådet i Fredericia udenfor parti.

Ny undersøgelse fra VIVE Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd viser, at hvert ottende småbarn udsættes for vold i hjemmet. Det gælder hver tredje for børn med etnisk minoritetsbaggrund. Undersøgelsen SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet, som er lavet på baggrund af svar fra 47.000 børnefamilier, viser, at de mest markante forskelle findes hos forældre med anden etnisk baggrund og i relation til forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet.  

I 1997 blev ”revselsretten” afskaffet, og det blev forbudt at slå egne børn. Børns beskyttelse mod vold finder vi blandt andet også i FN´s børnekonvention, hvor artikel 19 siger, at myndighederne er forpligtet til at beskytte barnets mod vold, overgreb og mishandling. 

Da jeg for en del år siden var lærervikar på en folkeskole i Fredericia kommune, valgte jeg at undervise en 7. klasse i FN´s børnekonvention også kaldt ”børns rettigheder”. Det, som chokerede mig dengang var, hvor stor en andel af børnene, som ikke kendte egne rettigheder, og ikke var klar over, at det ifølge loven var forbudt at slå børn.  

På samme måder har jeg for år tilbage og som en del af et integrationsprojekt undervist kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i ligestilling og demokrati. Her blev jeg i dialogen med kvinderne klar over, at vold i børneopdragelsen for flere af dem var ganske almindeligt, ligesom vold mod dem selv var, og vold i hjemmet virkede nærmest til at være et livsvilkår i nogle kulturer og miljøer. 

Det er dog vigtigt at slå fast, at vold i hjemmet forekommer i alle sociale lag i samfundet. 

Vi ved at børn, som udsættes for vold, ofte klarer sig dårligere i livet. Ifølge ”Lev Uden Vold”, Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer, kan volden medføre angst, depression, PTSD og selvskadende adfærd. Volden har også konsekvenser for barnets adfærd overfor andre, da børnene kan være hyperaktive, aggressive og have svært ved at håndtere følelser og agere i sociale situationer, og volden kan dermed også gå ud over andre. Børnene kan endvidere have koncentrationsproblemer og have svære ved at klare sig i skolen.   

Vold mod børn har altså store samfundsøkonomiske konsekvenser, og det kan altså ud fra et kommuneøkonomisk perspektiv godt betale sig at gøre en indsats for at forebygge og bekæmpe vold i hjemmet.  Også i Fredericia. 

Først og fremmest har vi en lovgivning, som de voksne skal informeres om og overholde. Gør man ikke det, skal der være konsekvens.  

Derudover skal kommunen sikre, at alle kommunale medarbejdere, som kommer i kontakt med børn, efteruddannes i at spotte tegn på vold i hjemmet, og kommunen skal sikre, at medarbejdere kender til kommunens beredskabsplaner på området og er i stand til at bruge dem. 

Alle børn i Fredericia kommune skal undervises i hvilke rettigheder, de har som børneborgere. De skal have viden om, at børn har ret til ikke at blive udsat for vold, og hvor man kan henvende sig, hvis man selv eller en man kender udsættes for vold derhjemme. 

Til sidst vil jeg komme med en opfordring til alle Fredericias borgere. Har du en mistanke om, at et barn udsættes for vold, skal du reagere og handle på det. Det har du pligt til. 

Alle har ret til et liv uden vold. 

1 KOMMENTAR

  1. Tusind tak til Kirstine Holst for hendes indlæg og fokus.
    Jeg har selv (ganske forgæves) i nu 1,5 år sendt mail til Fr. Fam.afdeling med links til Lev Uden Vold. Det sidste par år har de udgivet undersøgelser, antologier, håndbøger til fagfolk og lavet det ene webinar efter det andet. Jeg har deltaget i de fleste og læst det meste af deres materiale – det er nemlig helt gratis for alle! Og det er utrolig indlevende og kompetente mennesker, som skaber denne viden om vold.
    Desværre har mine anstrengelser haft modsatte effekt: en familieafdeling, hvis leder modarbejdede en undersøgelse og hvis medarbejdere nedgør og klandrer borgerne bl.a. på de sociale medier. Suk.
    Tak fordi du også står frem og står fast. Ikke flere politianmeldelser af voldsramte borgere for at have “ladet” børnene se overgreb.
    Velkommen til verdens lykkeligste land og Fr. Fam.afdeling.

Skriv en kommentar