I samarbejde med HjerneSagen og Diabetesforeningen vil Region Syddanmark i den kommende tid sætte fokus på, hvor vigtigt det er at ringe 112, så snart man ser tegn på en blodprop i hjernen hos sig selv eller andre.

Man mister nemlig op til to millioner hjerneceller for hvert minut, der går, efter man har fået en blodprop i hjernen. Derfor er det vigtigt, at man reagerer og får ringet efter ambulancen, hvis man oplever symptomerne, som viser sig ofte som:

pludselig lammelse eller nedsat kraft i en arm eller ben,
pludselig besvær med at tale eller
pludselig hængende mundvig

Men fra at blodproppen bliver opdaget, og til man ligger på briksen på sygehuset, kan godt se lidt sort ud, hvis man er borgere i Trekantsområdet. Der findes nemlig kun tre sygehuse i vores region, som kan give trombolysebehandling for blodprop i hjernen. Det drejer sig om sygehuse i Sønderborg, Esbjerg og Odense.

Derfor kan transporttiden godt være op til en time. Noget som har vakt den allerstørste bekymring hos Det regionale Specialeråd for Neurologi i Region Syddanmark, som mener, at der bør kunne gives trombolysebehandling i Vejle Sygehus.

– Det er med den allerstørste bekymring, Det neurologiske Specialeråd for Region Syddanmark ser, at heller ikke den seneste udgave af Specialeplan for Neurologi åbner mulighed for, at trombolyse kan udføres i Vejle Sygehus.
I selve Vejle, Kolding og Fredericia kommuner bor ca. 350.000 borgere, der vil få 20 – 60 min. forsinkelse (regnet som forskellen i transporttid til Vejle Sygehus og det nærmeste af de sygehuse, der i specialeplanen kan udføre trombolyse). Endvidere er der ofte udtalt trafikal trængsel i området i de timer, hvor de fleste trombolysebehandlinger udføres. Det er derfor Specialerådets enige indstilling, at der også bør kunne gives trombolysebehandling i Vejle Sygehus, skriver Det regionale Specialeråd for Neurologi i et høringsvar til Region Syddanmark, som Fredericia Avisen er kommet i besiddelse af.

Region Syddanmark har dog valgt at se bort fra anbefalingen, der kommer fra nogle af de dygtigste overlæger på området.

Altså over 350.000 borgere i Trekantsområdet kunne komme til trombolysebehandling væsentligt hurtigere, hvis behandlingen fandtes i Vejle.

Hver dag er der i gennemsnit seks syddanskere, der bliver ramt af en blodprop i hjernen. Men det er kun to af de seks, der når ind på sygehuset tids nok til, at der kan være mulighed for at give dem akut behandling, hvor blodproppen opløses med medicin (trombolyse).

De resterende fire reagerer så sent på symptomerne, at akut medicinsk behandling som regel er udelukket. De fire risikerer derfor at få større skader i hjernen.

Hvor mange, der får skader i hjernen på grund af den lange transporttid til sygehuset, vides ikke.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Carl Holst (V), der er regionsrådsformand i Region Syddanmark, da han ikke har reageret på vores henvendelse..