De seneste nætter har nogen haft travlt med at bryde P-automater op i Fredericia. Tyven eller tyvene er gået efter de P-automater, der har møntbokse, og har desværre haft held til at tømme boksene for nogle tusinde kroner.

Da en del P-automater pga. dette hærværk er sat ud af drift, og for at minimere skade på andre, vil alle kommunale parkerings automater midlertidigt blive ’nedlagt’. Automaterne bliver tildækket med infoskilt, der informerer om, at parkering på dette sted nu sker uden betaling og uden tidsbegrænsning.

Betalingsparkering samt evt. reparation af de ødelagte betalingsautomater sættes i bero hen over sommeren. ”Hvad der skal ske herefter, vil vi drøfte og behandle politisk, når Miljø- og Teknikudvalget mødes den 15. august”, oplyser Christian Bro, formand for samme Udvalg, i en pressemeddelelse.

Hærværket og tyverierne er blevet anmeldt til politiet. Har man set eller hørt noget i relation til de ødelagte P-automater, bedes man kontakte Politiet.

Ingen betaling – men P-skiven skal sættes, hvor det påkræves
Der vil stadig være P-vagter i gadebilledet. De har nu til opgave at tjekke, at parkerede biler, i de eksisterende parkeringsområder med tidsbegrænsning, har sat p-skiven rigtigt.

De betalingspladser der er blevet ’nedlagt’ i dag, er indtil videre gratis og uden tidsbegrænsning. Hvilket tydeligt fremgår af afdækning og skiltning.

Info standere i stedet for P-automater?
I en del andre byer har man valgt helt at afskaffe betalings automater. I stedet sker betalingen via en app – og P-automater er udskiftet med info standere, der guider borgerne. Hvilken løsning der bliver valgt i Fredericia, må de politiske drøftelser til august vise – indtil da kan byens borgere og gæster nyde sommeren med gratis parkering – men HUSK at sætte p-skive, der hvor det er påkrævet.